De manera general, en trajectes nacionals els nens menors de 14 anys hauran d'anar sempre acompanyats d'un adult responsable. En trajectes internacionals, els viatgers menors de 16 anys només podran viatjar si van acompanyats per un adult.

De manera excepcional, en serveis nacionals, els nens de 4 a 14 anys podran viatjar sols sota aquestes condicions:

 • Servei Cangur, aquest servei no està disponible actualment.
 • Autorització per al viatge de menors sense acompanyant, disponible en tots els serveis: si el nen no viatja acompanyat d'un adult, de manera excepcional podrà viatjar sol si un tutor/adult expedeix un Document d'Autorització que haurà de ser signat per ell i segellat per Alsa.
  Condicions:
  • El nen viatjarà sota la plena responsabilitat de la persona que expedeixi el document.
  • El personal del servei no té la responsabilitat de supervisar el menor durant el trajecte ni a les parades intermèdies.
  • En cas d'expedir un Document d'Autorització, Alsa recomana que el nen viatgi en serveis sense parades i que no s’arribi a la destinació després de les 22 h.
  • Descarrega l'imprès aquí .
  • En el moment de l'embarcament, l'adult responsable haurà d'acompanyar el nen, el qual portarà el seu bitllet juntament amb el duplicat del Document d'Autorització signat pels pares o tutors i confirmat per Alsa.
  • Per a qualsevol consulta sobre aquesta autorització per al viatge de nens sense acompanyant, podeu contactar amb Alsa a través del (+34) 91 020 7007.

Tant per al Servei Cangur com per a l'Autorització, el document haurà de ser emplenat i signat pels pares o tutors i enviat en un termini de 48 hores prèvies a la sortida del servei, a l'adreça de correu electrònic autorizacionmenores@alsa.es, des de on rebreu confirmació des del nostre Servei d'Atenció al Client..

Si no trobes el que busques, contacta amb nosaltres (en espanyol)