Els conductors no estaran autoritzats a permetre l'embarcament de cap nen de 4 a 14 anys els impresos dels quals no estiguin segellats per Alsa.

Models d'autorització:

  • Autorització puntual: autoritza el menor en un servei concret i puntual. Tindrà validesa únicament per a aquell viatge.
  • Autorització temporal: útil en cas de menors que viatgin sols amb freqüència. Tindrà una validesa màxima d'un any, per a un origen-destinació en concret.

Descarrega els impresos a www.alsa.es/ca o sol·licita’ls en qualsevol punt de venda Alsa.

Si no trobes el que busques, contacta amb nosaltres (en espanyol)