Casos en què el viatger necessita acompanyant:

  • Si necessita assistència especial per comunicar-se.
  • No comprèn les indicacions de seguretat del personal de bord.
  • Necessita ajuda especial per a menjar, beure o anar al lavabo.

L'acompanyant haurà de ser una persona major de 16 anys.