Si ja has comprovat al nostre web que pots viatjar i fins i tot ja tens el bitllet, et recomanem que t'asseguris de complir els requisits i les recomanacions següents abans de fer el viatge:

Abans d'anar a l'estació

Comprova sempre l’estat del teu viatge. És possible que alguns serveis pateixin alteracions i fins i tot siguin suspesos a causa de l'actual situació d'excepcionalitat.

Quina documentació he de portar?

Porta sempre amb tu el justificant de treball, mèdic o qualsevol tipus de documentació que acrediti el motiu del teu viatge. Això facilitarà la tasca de les autoritats en cas de control.

Mesures de seguretat i higiene per al viatge

Si has de viatjar, procura seguir les següents recomanacions de seguretat i higiene per garantir la teva seguretat i la de tothom:

  Ús obligatori de mascaretes

En compliment de l'ORDRE TMA/384/2020, de 3 de maig, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat.

S'informa els usuaris dels serveis de transport en autobús que L’ÚS DE MASCARETES QUE COBREIXIN EL NAS I LA BOCA SERÀ OBLIGATORI PER A TOTS ELS USUARIS.

  Evita viatjar si tens símptomes

Si no et trobes en condicions de viatjar, canvia o anul·la el teu bitllet. Hem flexibilitzat les condicions de canvi i anul·lació perquè puguis gestionar la teva bitllet fins a 2 hores abans de la sortida del teu bus.

  Compra al web i a les màquines autovenda

Per la teva seguretat, els punts de venda romanen tancats. Pots comprar el bitllet al nostre web, a l’app o a les màquines autovenda.

  No imprimeixis el bitllet

Per reduir el contacte amb el conductor i per a una major protecció, el bitllet és digital, el viatger pot portar-lo en el dispositiu mòbil  i identificar-se, a més, amb el DNI per accedir a l'autobús.

  Renta't les mans

Evita tocar-te la cara, els ulls, el nas i la boca. Abans i després del viatge, renta’t les mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic.

  Mínima antelació possible

Acudeix a l'autobús amb la mínima antelació possible per tal d’evitar esperes a les estacions. Ves-hi sol, sense acompanyants, llevat que sigui imprescindible.

  Fila ordenada

Mantén una fila ordenada antes de subir al autobús. En las escaleras de la estación, mantén una sola fila, sin adelantar y con una separación de dos escalones.

  Asiento asignado

Ocupa el asiento asignado en tu billete, eso permitirá respetar la distancia de seguridad dentro del vehículo. Si no tienes asiento asignado, respeta las plazas disponibles y no ocupes las plazas señalizadas como "no utilizables".

 

  Distancia de seguridad

Mantén siempre la distancia de seguridad con otros viajeros tanto dentro como fuera del autobús.

  Toser con el codo

Cúbrete la boca al toser o estornudar con el codo o con un pañuelo deseschable.

  Tu seguridad es la seguridad de todos

Actúa con empatía y respeto a los demás. Tu seguridad es la seguridad de todos

  Recomendamos no usar el baño

Utiliza el baño sólo en caso de fuerza mayor.  Éste permanecerá abierto, pero recomendamos lo uses por estricta necesidad y fuerza mayor.