Cercador

Murcia City Tour

Murcia City Tour

Des de 6 Turístic

La millor opció per conèixer els llocs més interessants de Múrcia.

Tren Turístic de Almeria

Tren Turístic de Almeria

Només 3 Turístic

Gaudeix cada racó d'Almeria i visita els seus monuments

Barcelona Bus Turístic

Barcelona Bus Turístic

Des de 16 Turístic

Descobreix els llocs més fascinants de la ciutat.

Marrakech Bus Touristique

Marrakech Bus Touristique

des de 7,5 Turístic

Descobreix Marràqueix.

Gijón City tour

Gijón City tour

Des de 5,50  Turístic

Descobreix Gijón de la forma més fàcil.
S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
For "." left-hand operand: Expected a hash, but this has evaluated to a string (wrapper: f.t.SimpleScalar):
==> entradilla_promo.getData() [in template "10157#10197#155407" at line 41, column 20]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign ent = entradilla_promo.getDat... [in template "10157#10197#155407" at line 41, column 5]
----
1<#-- Generación de la URL de detalle del artículo --> 
2<#if enlace_a_detalle?? && enlace_a_detalle.getFriendlyUrl()?has_content && enlace_a_detalle.getFriendlyUrl() != '' > 	 
3	<#assign detailURL = enlace_a_detalle.getFriendlyUrl() /> 
4<#else> 
5	<#assign detailURL = "#" /> 
6</#if> 
7 
8 
9<h2 class="titulo-contenido-columna promo"><a href="${detailURL}" title="${titulo_promo.getData()}">${titulo_promo.getData()}</a></h2> 
10 
11<div class="imagen-contenido-columna"> 
12  <#if imagen_simple?? && imagen_simple.getData()?has_content > 
13    <a href="${detailURL}" title="${titulo_promo.getData()}"> 
14      <#if imagen_simple.alt_imagen_simple?? && imagen_simple.alt_imagen_simple.getData()?has_content && imagen_simple.alt_imagen_simple.getData() !="" >  
15        <img src="${imagen_simple.getData()}" alt="${imagen_simple.alt_imagen_simple.getData()}" width="245" height="130"/> 
16      <#else> 
17        <img src="${imagen_simple.getData()}" alt="${titulo_promo.getData()}" width="245" height="130"/> 
18      </#if> 
19    </a> 
20  </#if> 
21  <#if cantidad_importe?? && cantidad_importe.getData()?has_content && cantidad_importe.getData() != "null" && cantidad_importe.getData() != "0" > 
22     <p class="rango"> 
23      <#if titulo_importe?? && titulo_importe.getData()?has_content > 
24        <span class="titulo-importe">${titulo_importe.getData()}</span> 
25      </#if> 
26       
27      <span class="precio"> 
28        ${cantidad_importe.getData()}<em>${jsonFactoryUtil.createJSONArray(unidad_importe.getData()).getString(0)}</em> 
29      </span> 
30       
31      <#if tipo_viaje?? && tipo_viaje.getData()?has_content > 
32        <span class="tipo-viaje">${tipo_viaje.getData()}</span> 
33      </#if> 
34    </p> 
35  </#if> 
36</div> 
37 
38 
39<#assign size_entradilla_promo = entradilla_promo.getData()?length /> 
40<#if (size_entradilla_promo > 100) > 
41  <#assign ent = entradilla_promo.getData().substring(0,100) /> 
42  <#assign entradilla = ent.concat('...') /> 
43<#else> 
44  <#assign entradilla = entradilla_promo.getData() /> 
45</#if> 
46 
47<div class="entradilla-contenido-columna">${entradilla}</div> 

Madrid City tour

Madrid City tour

des de 10 Turístic

L’autobús descobert que et convida a descobrir els llocs més atractius de la capital.

Tenerife City View

Coneix Santa Creu de Tenerife a bord del nostre autobús.

Bilbao City Tour

Coneix Bilbao a bord del nostre autobús.