Per regla general, els nens menors de 15 anys hauran de viatjar sempre acompanyats d'un adult responsable. Excepcionalment, els nens podran viatjar sols amb bitllet Bus&Fly sota aquestes condicions:

  • En el trajecte en autobús, els nens de 4 a 14 anys podran viatjar sols únicament si el seu pare o tutor expedeix una Autorització.
  • A l'avió, els nens de 5 a 11 anys podran viatjar sols si els pares o tutors contracten, de manera prèvia al viatge, el Servei Especial d'Acompanyament.

Recorda que, tot i que Alsa permet el viatge de nens sols des dels 4 anys, a l'hora d'embarcar la companyia no admetrà en els vols nens menors de 5 anys, de manera que aquesta serà l'edat mínima per als trajectes Bus&Fly.

Si no trobes el que busques, contacta amb nosaltres (en espanyol)