A l'hora de viatjar, el viatger haurà de portar la documentació original o una còpia compulsada. No s'admetran en cap cas fotocòpies de documents oficials.

Trajectes nacionals

En viatges origen – destinació Espanya no cal portar cap tipus de documentació, llevat del localitzador del bitllet. Només caldrà en els casos següents:

 • Si el teu bitllet està associat a tarifes especials com ara "Joves" i "Majors de 60 anys", necessitaràs presentar el document d'identitat que t’acrediti com a beneficiari d'aquesta tarifa.
 • Si el teu bitllet porta aplicat un descompte nominatiu (Família Nombrosa, Persones amb Discapacitat, Ministeri de Defensa, Aturats...), hauràs portar el teu document d'identitat i la documentació vigent que t’acrediti com a beneficiari del descompte.
 • Si viatges amb nens menors de 12 anys, que es beneficien d'un descompte del 30% sobre el preu del bitllet o amb un bebè menor de 3 anys, que viatgen gratis, hauràs de presentar la documentació que els acrediti com a beneficiaris del descompte.
 • Nens que viatgin sols: Els menors de 12 anys que viatgin sols hauran de portar, juntament amb el bitllet.
  • Si contractes el Servei Cangur: document identificatiu del nen (document d'identitat, Llibre de Família...) i el duplicat del document de contractació del Servei Cangur signat per l'adult responsable i segellat per Alsa.
  • Si expedeixes l'Autorització per al viatge de menors sense acompanyant: duplicat del Document d'Autorització signat pel pare o tutor i segellat per Alsa.
 • Si viatges amb la teva mascota o amb un gos d'assistència, hauràs de portar la documentació de l'animal.

Trajectes internacionals

En trajectes amb origen o destinació Europa, els viatgers hauran de portar la documentació següent:

 • Els viatgers comunitaris hauran de portar el document d'identitat del seu país. En trajectes fora de l'espai comunitari, hauran de portar passaport, visat i qualsevol altra documentació requerida al país de destinació.
 • Els viatgers no comunitaris hauran de portar passaport, visat o qualsevol documentació requerida al país de destinació.

En els trajectes origen - destinació el Marroc serà obligatori presentar el bitllet imprès.

Encara que pugui requerir-se la documentació en pujar a l'autobús, serà responsabilitat del viatger disposar de la documentació necessària per transitar, tant pel país d'origen i destinació, com pels diferents països pels quals transiti el servei. Recomanem, en cas de dubte, contactar amb l'Ambaixada del país al qual es desitja viatjar.

Si no trobes el que busques, contacta amb nosaltres (en espanyol)