Si durant la compra del teu bitllet al web i a l'app, en el pas "Tria el teu horari" del procés de compra observes "autobús Alsa garantit" en un determinat horari, vol dir que ens comprometem que l'autobús que operi l’esmentat servei sigui Alsa.

Si no trobes el que busques, contacta amb nosaltres (en espanyol)