Alsa contracta empreses col·laboradores per prestar serveis de reforç en casos en què l'increment de la demanda supera les places disponibles en els autobusos Alsa.

Tots els vehicles contractats per Alsa, per a aquests supòsits, compleixen amb tots els requisits exigits reglamentàriament per l'empresa.

La nostra Companyia, d'acord amb la legislació vigent, art. 85 del Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'ordenació dels transports terrestres, pot fer front a intensificacions de trànsit que no poden ser ateses pels vehicles adscrits a la concessió, pot utilitzar altres vehicles, ja siguin propis o bé cedits amb o sense conductor per altres transportistes a través de qualsevol fórmula jurídica vàlida.

Si no trobes el que busques, contacta amb nosaltres (en espanyol)