Alsa no respondrà dels retards que no li siguin directament imputables ni dels produïts per motius de força major o per atendre exigències legals o administratives. En cas que l'autobús arribés amb retard, lamentem les molèsties generades i els problemes que aquest retard pogués ocasionar.

En cas de motiu imputable a l'empresa, comunica'ns-ho a través dels nostres canals de contacte i deixarem constància d'aquesta notificació.

Si no trobes el que busques, contacta amb nosaltres (en espanyol)