Els càrrecs per canvi o anul·lació dependran de les condicions específiques de cada bitllet o tarifa i de l'antelació amb què es facin.

Condicions generals

  • Si el bitllet permet un canvi o una anul·lació, es podrà fer fins a 2 hores abans de l'inici del viatge.
  • El cost per canvi i anul·lació s'aplicarà sobre el preu del trajecte seleccionat sense tarifes especials, promocions ni descomptes.
  • El primer canvi sobre el bitllet o l’anul·lació d’aquest serà de franc si es fa almenys amb 48 hores d'antelació a la sortida de l'autobús.
  • Els clients Alsa Plus podran canviar o anul·lar el seu bitllet de manera gratuïta fins a 2 hores abans de l'inici del viatge.
  • Els bitllets regionals d'Astúries i Cantàbria no admeten canvi ni anul·lació.

Canvis

  Almenys 48h d'antelació De 48h a 24h d'antelació Menys de 24h d'antelació
1r canvi gratuït 10% 15%
A partir 2n canvi 20% 20% 30%

 

Els canvis en bitllets internacionals no comporten cap recàrrec.

Anul·lació

Càrrec per anul·lació de billet Almenys 48h d'antelació De 48h a 24h d'antelació Menys de 24h d'antelació
Sense canvis previs gratuït 20% 30%
Des del primer canvi
(nomé trajectes nacionals)
20% 30% 40%

Si no trobes el que busques, contacta amb nosaltres (en espanyol)