Condicions Generals

La utilització del Abonament Alsa Pass implica el coneixement i l'acceptació de les presents condicions.

Definicions.- S'anomena client Alsa Pass la persona que adquireix un Abonament Alsa Pass acord amb les especificacions detallades en les presents condicions. Amb la denominació Alsa es fa referència a les empreses que utilitzen aquest distintiu en els seus serveis de transport de viatgers per carretera.

La compra del Abonament Alsa Pass permet al seu titular adquirir bitllets Alsa Pass i viatjar durant 7 dies, 11 dies o 15 dies consecutius en tots els trajectes o serveis de transport d'Alsa.

El Abonament Alsa Pass únicament podrà adquirir-se a www.alsa.es (excloses versió mòbil i app), és nominatiu, personal i intransferible. No acumulable, en cap cas, a altres descomptes i promocions. Alsa Pass pot anul·lar amb la condició que no s'hagi emès cap bitllet fent-ne ús i Alsa procedirà a retornar en aquest cas el preu total del Abonament Alsa Pass seleccionat. En el bescanvi de bitllets fent ús d'Alsa Pass no s'aplicaran costos de gestió. El pagament del preu del Abonament Alsa Pass no pot realitzar-se amb càrrec als punts de la compta Alsa Plus ni a la Targeta Moneder Alsa. Un cop efectuada la compra del teu Abonament Alsa Pass se t'enviarà un SMS amb el teu codi Alsa Pass. L'enviament de l'SMS amb el teu codi Alsa Pass és gratuït, amb el codi rebut podràs bescanviar els bitllets per viatjar els 7 dies consecutius o els 11 o els 15, segons la modalitat adquirida.

Bitllets Alsa Pass.- El teu Abonament Alsa Pass permet la compra de bitllet Alsa Pass i confereix el dret al transport en les concretes condicions fixades en el corresponent títol concessional del servei de què es tracti, amb subjecció a la Legislació de Transport i la seva utilització com a mitjà de pagament en aquests serveis de transport, equival al bitllet o títol de transport. El preu del bitllet bescanviat amb Alsa Pass és de 0 €. Canals de compra de bitllets Alsa Pass: només per a web (excloses: versió mòbil i apps). El teu Abonament Alsa Pass només permet la compra de bitllets d'anada l'import dels quals sigui menor a 80 € (exclosos els serveis de Classe: Supra, Supra Economy, Premium). Els bitllets són nominatius, personals i intransferibles i només es podran emetre amb les mateixes dades de la persona que va comprar el Abonament Alsa Pass. No s'admeten canvis i anul·lacions en els bitllets emesos amb el codi Alsa Pass. En l'accés a l'autobús el client Alsa Pass haurà de mostrar el localitzador del bitllet i el document d'identitat del titular. Alsa Pass permet emetre fins a un màxim de 3 bitllets al dia i sempre per a trajectes diferents. Alsa Pass no permet realitzar el mateix trajecte en sentit d'anada i tornada el mateix dia. Alsa Pass només permet la compra de bitllets per a viatgers majors d'edat. Vàlid per viatjar en totes les rutes de llarg recorregut i regional els bitllets de les quals es poden adquirir a través del web d'Alsa*. No està disponible adquirir el mateix trajecte (Origen / Destinació) dins d'un mateix Bono Alsa Pass. No vàlid per a línies internacionals.

Durada del Abonament Alsa Pass.- La durada del teu Abonament Alsa Pass és de 7, 11 o 15 dies consecutius en funció de l'opció seleccionada. Alsa Grupo, S.L.U. es reserva el dret de resoldre i donar per vençut el teu Abonament Alsa Pass en el cas que se'n detecti un ús fraudulent. L'esmentada resolució no implicarà devolució de cap import.

Llei Aplicable i Fur Competent. – El present Contracte s'aplicarà i interpretarà d'acord amb la legislació espanyola. Per a totes les controvèrsies que se'n poguessin derivar, les parts, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre'ls, n'acorden la submissió als jutjats i tribunals del domicili del client.

*Promoció no aplicable a tots aquells serveis prestats, a l'empara de l'article 77 de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, conjuntament amb i/o per transportistes col·laboradors d'Alsa.