Seguridade para os nosos clientes, empregados e público

Seguridade para os nosos clientes, empregados e público

En ALSA traballamos para mellorar a seguridade das nosas operacións, por iso realizamos un importante esforzo en formación, no establecemento de Normas Globais de Seguridade e na difusión destas regras.

Ademais, os nosos empregados son conscientes de que as súas accións determinan o nivel de seguridade que ofrecemos

Programa “Eliminando Riscos”

O noso obxectivo é  mellorar a seguridade de toda a nosa organización, asegurándonos de que os noos empregados coñecen e cumpren os niveis de seguridade exixidos.

Queremos difundir “Regras de Ouro” en materia de seguridade que cada un debe ter sempre presente, co obxectivo de fortalecer a  nosa actividade.

OBTENCIÓN DO
CERTIFICADO DE SEGURIDADE CSEAA
CO NIVEL MÁXIMO “EXCELENTE”
2.330.000€ INVESTIDOS
EN SEGURIDADE E SAÚDE,

DELES 320.000 € en formación
31% menos de accidentes
CON RESPONSABILIDADE
RESPECTO AO ANO ANTERIOR
55.000 horas impartidas
en formación

EN MATERIA DE SEGURIDADE
operacional

Seguridade