Buscador

Murcia City Tour

Murcia City Tour

dende 6 Turístico

A mellor opción para coñecer os lugares máis interesantes de Murcia

Tren Turístico de Almería

Tren Turístico de Almería

3 Turístico

Goza de todos os recunchos do Almería e visita os seus monumentos

Barcelona Bus Turístic

Barcelona Bus Turístic

Dende 16 Turísticos

Descobre os lugares máis fascinantes da cidade.

Marrakech Bus Touristique

Marrakech Bus Touristique

dende 7,5 Turístico

Descobre Marrakech.

Gijón City tour

Gijón City tour

Dende 5,50  Turístico

Descobre Xixón da forma máis doada.
Produciuse un erro ao procesar o modelo.
For "." left-hand operand: Expected a hash, but this has evaluated to a string (wrapper: f.t.SimpleScalar):
==> entradilla_promo.getData() [in template "10157#10197#155407" at line 41, column 20]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign ent = entradilla_promo.getDat... [in template "10157#10197#155407" at line 41, column 5]
----
1<#-- Generación de la URL de detalle del artículo --> 
2<#if enlace_a_detalle?? && enlace_a_detalle.getFriendlyUrl()?has_content && enlace_a_detalle.getFriendlyUrl() != '' > 	 
3	<#assign detailURL = enlace_a_detalle.getFriendlyUrl() /> 
4<#else> 
5	<#assign detailURL = "#" /> 
6</#if> 
7 
8 
9<h2 class="titulo-contenido-columna promo"><a href="${detailURL}" title="${titulo_promo.getData()}">${titulo_promo.getData()}</a></h2> 
10 
11<div class="imagen-contenido-columna"> 
12  <#if imagen_simple?? && imagen_simple.getData()?has_content > 
13    <a href="${detailURL}" title="${titulo_promo.getData()}"> 
14      <#if imagen_simple.alt_imagen_simple?? && imagen_simple.alt_imagen_simple.getData()?has_content && imagen_simple.alt_imagen_simple.getData() !="" >  
15        <img src="${imagen_simple.getData()}" alt="${imagen_simple.alt_imagen_simple.getData()}" width="245" height="130"/> 
16      <#else> 
17        <img src="${imagen_simple.getData()}" alt="${titulo_promo.getData()}" width="245" height="130"/> 
18      </#if> 
19    </a> 
20  </#if> 
21  <#if cantidad_importe?? && cantidad_importe.getData()?has_content && cantidad_importe.getData() != "null" && cantidad_importe.getData() != "0" > 
22     <p class="rango"> 
23      <#if titulo_importe?? && titulo_importe.getData()?has_content > 
24        <span class="titulo-importe">${titulo_importe.getData()}</span> 
25      </#if> 
26       
27      <span class="precio"> 
28        ${cantidad_importe.getData()}<em>${jsonFactoryUtil.createJSONArray(unidad_importe.getData()).getString(0)}</em> 
29      </span> 
30       
31      <#if tipo_viaje?? && tipo_viaje.getData()?has_content > 
32        <span class="tipo-viaje">${tipo_viaje.getData()}</span> 
33      </#if> 
34    </p> 
35  </#if> 
36</div> 
37 
38 
39<#assign size_entradilla_promo = entradilla_promo.getData()?length /> 
40<#if (size_entradilla_promo > 100) > 
41  <#assign ent = entradilla_promo.getData().substring(0,100) /> 
42  <#assign entradilla = ent.concat('...') /> 
43<#else> 
44  <#assign entradilla = entradilla_promo.getData() /> 
45</#if> 
46 
47<div class="entradilla-contenido-columna">${entradilla}</div> 

Madrid City tour

Madrid City tour

dende 10 Turístico

O autobús descuberto que te invita a descubrir os lugares máis atractivos da capital.

Tenerife City View

Coñece a Santa Cruz de Tenerife a bordo do noso autobús.

Bilbao City Tour

Coñece a Bilbao a bordo do noso autobús.