Buscador

Produciuse un erro ao procesar o modelo.
For "." left-hand operand: Expected a hash, but this has evaluated to a string (wrapper: f.t.SimpleScalar):
==> entradilla_promo.getData() [in template "10157#10197#155407" at line 41, column 20]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign ent = entradilla_promo.getDat... [in template "10157#10197#155407" at line 41, column 5]
----
1<#-- Generación de la URL de detalle del artículo --> 
2<#if enlace_a_detalle?? && enlace_a_detalle.getFriendlyUrl()?has_content && enlace_a_detalle.getFriendlyUrl() != '' > 	 
3	<#assign detailURL = enlace_a_detalle.getFriendlyUrl() /> 
4<#else> 
5	<#assign detailURL = "#" /> 
6</#if> 
7 
8 
9<h2 class="titulo-contenido-columna promo"><a href="${detailURL}" title="${titulo_promo.getData()}">${titulo_promo.getData()}</a></h2> 
10 
11<div class="imagen-contenido-columna"> 
12  <#if imagen_simple?? && imagen_simple.getData()?has_content > 
13    <a href="${detailURL}" title="${titulo_promo.getData()}"> 
14      <#if imagen_simple.alt_imagen_simple?? && imagen_simple.alt_imagen_simple.getData()?has_content && imagen_simple.alt_imagen_simple.getData() !="" >  
15        <img src="${imagen_simple.getData()}" alt="${imagen_simple.alt_imagen_simple.getData()}" width="245" height="130"/> 
16      <#else> 
17        <img src="${imagen_simple.getData()}" alt="${titulo_promo.getData()}" width="245" height="130"/> 
18      </#if> 
19    </a> 
20  </#if> 
21  <#if cantidad_importe?? && cantidad_importe.getData()?has_content && cantidad_importe.getData() != "null" && cantidad_importe.getData() != "0" > 
22     <p class="rango"> 
23      <#if titulo_importe?? && titulo_importe.getData()?has_content > 
24        <span class="titulo-importe">${titulo_importe.getData()}</span> 
25      </#if> 
26       
27      <span class="precio"> 
28        ${cantidad_importe.getData()}<em>${jsonFactoryUtil.createJSONArray(unidad_importe.getData()).getString(0)}</em> 
29      </span> 
30       
31      <#if tipo_viaje?? && tipo_viaje.getData()?has_content > 
32        <span class="tipo-viaje">${tipo_viaje.getData()}</span> 
33      </#if> 
34    </p> 
35  </#if> 
36</div> 
37 
38 
39<#assign size_entradilla_promo = entradilla_promo.getData()?length /> 
40<#if (size_entradilla_promo > 100) > 
41  <#assign ent = entradilla_promo.getData().substring(0,100) /> 
42  <#assign entradilla = ent.concat('...') /> 
43<#else> 
44  <#assign entradilla = entradilla_promo.getData() /> 
45</#if> 
46 
47<div class="entradilla-contenido-columna">${entradilla}</div> 

Marrakech Bus Touristique

Marrakech Bus Touristique

dende 7,5 Turístico

Descobre Marrakech.

Murcia City Tour

Murcia City Tour

dende 6 Turístico

A mellor opción para coñecer os lugares máis interesantes de Murcia

Tren Turístico de Almería

Tren Turístico de Almería

3 Turístico

Goza de todos os recunchos do Almería e visita os seus monumentos

Barcelona Bus Turístic

Barcelona Bus Turístic

Dende 16 Turísticos

Descobre os lugares máis fascinantes da cidade.

Bilbao City Tour

Coñece a Bilbao a bordo do noso autobús.

Tenerife City View

Coñece a Santa Cruz de Tenerife a bordo do noso autobús.

Madrid City tour

Madrid City tour

dende 10 Turístico

O autobús descuberto que te invita a descubrir os lugares máis atractivos da capital.

Gijón City Tour/City View

Gijón City Tour/City View

Dende 5,50  Turístico

Descobre Xixón da forma máis doada.