Buscador

$Imagen.alt_Imagen.getData()

Cando compres o teu billete debes ter en conta...

  • Tanto nos servizos normais como nos servizos Premium a emisión dos billetes se debe efectuar ata 48 horas antes da saída do servizo.

  • Nos puntos de venda, web e 902 indicámoste os servizos que dispoñen do dispositivo especial para persoas con discapacidade.

  • Podes viaxar na túa propia cadeira de rodas ou no asento indicándoo durante o proceso de compra.

  • Nos servizos Premium dispoñes dun servizo complementario de asistencia para acompañarte desde o acceso á estación ata a finalización da viaxe. A reserva debe efectuarse con 24 horas de antelación.

  • Equipaxe: as cadeiras de rodas ou outras axudas para a mobilidade e os aparatos médicos (previa exhibición do correspondente certificado médico) propiedade dos pasaxeiros, serán transportadas de forma gratuíta e non computarán a efectos de equipaxe gratuíto.

  • Os recordamos que, actualmente, las personas con discapacidad pueden disfrutar de un 15% de descuento, sólo en los autobuses de clase estándar, en todas las líneas de largo recorrido y regionales, excepto urbanos. Para ello tendrán que acreditar una discapacidad superior al 32% al acceder al autobús.