Buscador

Transporte Urbano e Suburbano

Os autobuses de transporte urbano e suburbano dispoñen dos seguintes dispositivos:

 • Superficie libre de asentos con capacidade para aloxar polo menos a un viaxeiro en cadeira de rodas.

 • Pulsador de solicitude de parada instalado no interior do espazo reservado para viaxeiros en cadeira de rodas.

 • Rampa motorizada ou elevador e sistema de inclinación ("Kneeling") para facilitar o acceso ás persoas con mobilidade reducida nos autobuses. 

 • Trama completa de barras e asideros cunha superficie de material antideslizante e cor que contraste co seu entorno.

 • Asentos reservados: polo menos catro asentos próximos á porta de acceso están reservados a persoas con mobilidade reducida (non usuarios de cadeiras de rodas).

 • Piso do vehículo de materiais que non producen reflexos e antideslizante tanto en seco como en mollado.

 • Dispositivo que, de forma visual e sonora, informa sobre parada solicitada e denominación da próxima parada.

 • Os autobuses que conten con escalóns en vez de piso baixo dispoñen de plataforma elevadora.

Transporte Interurbano

Os nosos servizos de transporte interurbanos reúnen as seguintes condicións de accesibilidade:

 • Posibilidade de adquisición de billetes por Internet e a través do servizo telefónico 902 42 22 42.

 • Reserva de prazas para persoas con discapacidade próximas aos accesos do vehículo.

 • Vehículos con plataformas elevadoras para permitir a accesibilidade de aquelas persoas que viaxen coa súa propia cadeira de rodas. Consulte co noso Servizo de Atención ao Cliente (902 42 22 42) as liñas que dispoñen deste sistema.