Buscador

Transporte Urbano e Suburbano

Transporte Urbano e Suburbano

Os autobuses de transporte urbano e suburbano dispoñen dos seguintes dispositivos:

 • Superficie libre de asentos con capacidade para aloxar polo menos a un viaxeiro en cadeira de rodas.

 • Pulsador de solicitude de parada instalado no interior do espazo reservado para viaxeiros en cadeira de rodas.

 • Rampa motorizada ou elevador e sistema de inclinación ("Kneeling") para facilitar o acceso ás persoas con mobilidade reducida nos autobuses. 

 • Trama completa de barras e asideros cunha superficie de material antideslizante e cor que contraste co seu entorno.

 • Asentos reservados: polo menos catro asentos próximos á porta de acceso están reservados a persoas con mobilidade reducida (non usuarios de cadeiras de rodas).

 • Piso do vehículo de materiais que non producen reflexos e antideslizante tanto en seco como en mollado.

 • Dispositivo que, de forma visual e sonora, informa sobre parada solicitada e denominación da próxima parada.

 • Os autobuses que conten con escalóns en vez de piso baixo dispoñen de plataforma elevadora.

Transporte Interurbano

Os nosos servizos de transporte interurbanos reúnen as seguintes condicións de accesibilidade:

 • Posibilidade de adquisición de billetes por Internet e a través do servizo telefónico 902 42 22 42.

 • Reserva de prazas para persoas con discapacidade próximas aos accesos do vehículo.

 • Vehículos con plataformas elevadoras para permitir a accesibilidade de aquelas persoas que viaxen coa súa propia cadeira de rodas. Consulte co noso Servizo de Atención ao Cliente (902 42 22 42) as liñas que dispoñen deste sistema.

Autobús ALSA con rampa de acceso