Buscador

Facer unha reclamación

Facer unha reclamación
Os campos con (*) son obrigatorios.
Campo requirido. Carácter non admitido.
Campo requirido. Carácter non admitido.
Falta o número de documento Demasiados caracteres Faltan caracteres Documento inválido, utilice o formato: 12345678A Documento inválido, utilice o formato: X12345678A Formato incorrecto
Campo requirido. Debe ser un número.
Campo requirido. Non se indicou un email válido
Campo requirido.
Campo requirido.

Usuarios ALSAPLUS+

Se es cliente ALSAPLUS+, podes indicalo:
Campo requirido.

DATOS DO SERVIZO

Para poder tramitar a reclamación, é OBRIGATORIO que nos indiques o localizador do servizo obxecto da túa queixa, pois este dato posibilitará o adecuado trámite da túa solicitude. No caso de non dispoñer do título da viaxe, para formular unha reclamación debes dirixirte a un punto de venda ALSA.

Campo requirido.
Campo requirido.
Campo requirido.