Buscador

24 ordu egunean eta urteko 365 egunetan

Jarri kontaktuan gurekin, 902 42 22 42 eta honako hau eskainiko dizugu:
  • Txartelen salmenta.

  • Ibilbideei buruzko informazioa.

  • Ordutegi, prezio eta erabilgarritasunari buruzko informazioa

  • Gure salmenta puntuei eta geltokiei buruzko informazioa.

  • Ezeztapenak eta aldaketak ( baldin eta txartelak ez badira salmenta puntuan jaulkiak izan)

  • Informazio orokorra.

  • Gertakariak zerbitzuetan edo salmenta kanaletan.

Pertsonek soilik kudeatzen dituzten telefonoak, errazagoa izan dadin zuretzat txartel bat erostea edo edozein zalantza argitzea.

Gogoan izan eskura izan beharko duzula NAN / Pasaportea eta finantza txartela edo ALSAPLUS+ txartel txanpongailua.