ALSAPLUSen baldintza orokorrak

ALSAPLUS fidelizazio-programak, ALSA GRUPO S.L.U.-k kudeatutakoak (hemendik aurrera AG), ALSAko bezeroen fideltasuna saritzea du helburu. ALSAPLUS programaren bazkide-izaera pertsonala da, eta besterenezina. Bidaiarien errepideko garraio-zerbitzuetan ALSAren bereizgarria erabiltzen duten enpresak dira ALSA. Kanpoan geratzen dira bidaiarien hiriko garraio-zerbitzuak. Baldintza orokor hauek 2018ko martxoaren 16tik aurrera aplikatuko dira. Fidelizazio-programaren baldintzak hobetze aldera, baldintza hauek edozein unetan hobetzeko ahalmena hartzen du ALSAk. Kasu horretan, ALSAPLUS kideei jakinaraziko die ALSAk, gutxienez hilabete lehenago eta posta elektroniko zein web orri bidez, funtzionamendu-egitura eta ezaugarri berriak zeintzuk diren eta zer egunetik aurrera sartuko diren indarrean. Bezeroak ALSAPLUSen jarraitu nahi ez badu, hilabeteko epean jakinarazi beharko du, ALSAren jakinarazpenaren datatik aurrera. Denbora tarte horretan, pilatutako puntu guztiak erabili ahal izango ditu, baina une horretatik aurrera ezingo dio ALSAri ezer erreklamatu arrazoi hori dela-eta. ALSAPLUS programa aurrez jakinarazi gabe eta inolako ardurarik gabe ezetsiko da, eta ez da aurretik ezarritakoa aplikatuko, baldin eta uneren batean, ezinbesteko baldintzak edo legezko inposaketak direla-eta, programarekin jarraitu ezin bada.

I. ALSAPLUS PROGRAMAREN HELBURUA

ALSAPLUS programak puntuak ematen dizkio bazkide titularrari ALSAko billeteak erosteagatik. ALSAko billeteak erostean truka daitezke puntu horiek, ordainketa osoaren edo zati baten truke, unean indarrean dagoen puntu-euro baliokidetasunaren arabera. Bazkide izateak berekin dakar baimena ematea ALSAPLUSi, berritasunei, zerbitzuei eta/edo ALSAko promozioei buruzko informazioa jasotzeko, edozein bitartekoren bidez, posta elektronikoa, SMSak, Push jakinarazpenak, webguneko jakinarazpenak eta telefonoa barne. Era berean, ALSAPLUSera atxikitako establezimenduek eskaintzen dituzten zenbait deskontu bereziren abantailez baliatzeko aukera izango dute ALSAPLUSeko bazkideek.

II. ALSAPLUS BALDINTZAK

ALSAPLUS fidelizazio-programan parte hartu ahal izango du 18 urtetik gorako edozein pertsona fisikok. ALSAPLUSeko bazkide izatea doakoa da, eta baldintza orokor hauek ezagutzea eta onartzea dakar berekin. ALSAPLUSeko bazkide izateko, horretarako ezarri den eskaera-eredua bete eta sinatu behar duzu, ALSAko salmenta-puntuetan edo www.alsa.es zein www.alsa.com webguneetan. Nortasun-agiri nazionalaren edo zuzenbidean erabilgarri den beste agiri baliokideren baten (pasaportea, AIZ) bitartez egiaztatuko dira ALSAPLUS bazkideak. AGk beretzat hartzen du programako bezeroak, aurretik idatziz jakinarazi gabe, bajan emateko eskubidea, baldin eta beren kontuan ez badute inolako ekintzarik gauzatu azken mugimendua egin osteko 18 hilabeteetan. Bezero ez aktibo bilakatuko dira, eta puntuak baliogabetuko zaizkie, baina berriz ere ALSAPLUSeko bazkide izateko eskaera egin ahal izango dute. Era berean, AGk beretzat hartzen du puntuen kontua eta kontuko saldoa ezeztatzeko eta ALSAPLUS bazkideen egoera baliogabetzeko eskubidea, baldin eta bezeroek baldintza hauetan jasotako arauak hausten badituzte edo ALSAko billeteak modu iruzurtian erabiltzen badituzte. AGk beretzat hartzen du ALSAPLUS fidelizazio-programa edozein unetan baliogabetzeko eskubidea, bazkideei hilabete lehenago jakinaraziz. Kasu horretan, AGri ezin izango zaio inolako erantzukizunik egotzi baliogabetzeak ALSAPLUSeko bazkideei eragin diezazkiekeen kalteengatik. ALSAPLUSeko bazkideek billeteen truke aldatzeko nahikoa puntu izango balute, hilabete horretako epean trukatu ahal izango dituzte.

III. ATXIKIMENDUA

Eskaera ALSAko salmenta-puntuetan aurkeztu edo eskuragarri dagoen eskaera-inprimakia gure web orritik bidaltzen duzunean eta guk hori jasotzen dugunean, altan emango zaitugu ALSAPLUS fidelizazio-programan. ALSAPLUSera atxikitzean, derrigortuta zaude erregistro-inprimakian emandako informazioa une oro egiazkoa, zehatza, eguneratua eta osoa izatera. Hala ez bada, AGk berehala eten edo ezetsi ahal izango du zure puntuen kontua. Era berean, programarako sarbidea ukatu ahal izango dizu, orain zein etorkizunean, zure atxikimendua baliogabetuz. ALSAPLUS bazkideak programan baja emateko eskatu ahal izango du edozein unetan, ALSAPLUSi idatzi bat eta NANaren fotokopia igorriz, MARKETING SAILA, 1. SOLAIRUA, ALCALÁ KALEA, 478, 28027 MADRIL helbidera edo baja.alsaplus@alsa.es helbide elektronikora, baja emateko nahia adieraziz.

IV. BESTE ABANTAILA BATZUK

Bazkideek, era berean, beste abantaila batzuk izango dituzte, eta AGk emango du horien ezaugarrien eta balio-aldiaren berri horretarako baimendutako kanaletan. Aipatutako abantaila berezi horiek ezin izango dira, inolaz ere, edozein promozio-billeteren kasuan pilatu. Horien artean kontraesanik badago, promozio-billeteetan ezarritako baldintzak nagusituko dira. ALSAPLUS bazkidea izateagatik abantaila hauek jasoko dituzu, zuzenean: (i) Kudeaketa-gastuak ezabatuko dira webgunetik, app mugikorretik edo ALSAk eskaintzen duen telefono-zerbitzutik egiten den bigarren erosketatik aurrera; (ii) Billeteak kudeaketa-kostu gehigarririk gabe aldatu ahal izango dira irteera baino bi ordu lehenagora arte; (iii) Doako SMSa bidaliko da bidaiaren lokalizatzailearekin. Kontsulta itzazu une bakoitzean indarrean dauden abantaila zuzenak, hemen: www.alsa.es eta www.alsa.com. Horrekin batera, ALSAPLUSeko bazkideek tarifa bereziak, deskontuak eta/edo promozioak lortu ahal izango dituzte, baldin eta ALSAk une bakoitzean definituriko baldintzak betetzen badituzte. Kontsulta ezazu zer deskontu dagoen eskuragarri eta zein den horien indarraldia, hemen: www.alsa.es eta www.alsa.com.

V. PUNTUAK LORTZEA

ALSAko bazkideak edozein billete erosten duenean ALSAko salmenta-puntuetan, www.alsa.es eta www.alsa.com webguneetan, ALSAk eskaintzen duen telefono-zerbitzuan edo AGk baimendutako kanaletan, 10 puntu lortzeko eskubidea izango du erosten dituen 5 € bakoitzeko (ez da, inolaz ere, zenbatekorik borobilduko). Bazkide titularrak soilik lortuko ditu puntuak; hau da, bazkide titularrak zuzenean kontsumitutako ALSA billeteak erostean emango zaizkio puntuak. Aurkako kasuan, puntuak ez dira pilatuko bazkide titularraren kontuan. Billetean adierazitako bidaiaren dataren ondorengo 24-48 orduetan pilatuko dira puntuak, V. Baldintza honetan aurrerago adierazitako kasu zehatzetan izan ezik. Bazkideak puntuak erabili ahal izango ditu ordaintzeko modu gisa, eskuragarri dauden puntuak horiei dagozkien euroen ordez trukatuz. Puntuei dagozkien euroak deskontatuko dira billetearen guztizko zenbatekotik. AGk beretzat gordetzen du ALSAko billeteak erosteagatik une bakoitzean lortzen den puntu kopurua aldatzeko ahalmena. Aldaketa hori aldez aurretik jakinaraziko da ALSAren salmenta-puntuetan eta www.alsa.es eta www.alsa.com webguneetan. Aurrekoa kontuan hartu gabe, ALSAPLUSeko bazkideei jakinaraziko die AGk puntu gehigarriak lortzeko promozio berezien onurak jasotzeko aukeraz. Erositako bidaiaren dataren ondorengo 24-48 orduetan lortuko dira puntuak, baldintza hauetan jasotako taulan adierazten diren *Salbuespenak / Berezitasunak une oro errespetatuz. Billeteak ezezten badira, puntuak lortzeko eskubidea galduko da.

Puntuak lortzeko eskubidea izateko, bazkideak NANa edo zuzenbidean erabilgarri den beste agiri baliokideren bat erakutsi beharko du erosketa egitean bere nortasuna egiaztatzeko. Bidaiaren dataren ondorengo 24-48 orduetan esleituko zaizkio puntuak kontuari, eta, ordutik aurrera, esleitutako puntuak erabili ahal izango ditu bazkideak. AGk ez du ardurarik hartzen eragiketak gauzatzean gerta daitezkeen atzerapenei dagokienez, AGren nahien aurkako kausen ondorioz eragiketak automatikoki gauzatu ezin direnean. AGk bere egiten du bazkideen kontuetan okerreko moduan kargatu diren puntuak ezabatzeko eskubidea. Puntuak automatikoki jasotzen direla bermatuko da, baldin eta bazkide titularraren eta bidaiariaren egoera behar bezala egiaztaturik eta erregistraturik geratu bada billetearen erosketan.

*Salbuespenak / Berezitasunak erositako billetearen edo bonuaren arabera puntuak ematean:

Produktu mota Puntuak emateko data
Kanal digitaletan erositako bonuak (Comparte bonua, ALSAPass...) Bonuaren guztizko zenbatekoari dagozkion puntuak emango dira, lehen bidaiaren dataren ondoren. Hau da, bonuaren puntuak gehituko dira bonuko bidaia kontsumitu ondoren.
Salmenta-puntuetan erositako bonuak Bonuaren guztizko zenbatekoari dagozkion puntuak esleituko dira, bonua erosi ondoren.
Joan-etorriko billeteak JOATEKO bidaiari dagozkion puntuak bidaiaren dataren ondorengo 24-48 orduetan gehituko dira. Eta ITZULTZEKO bidaiari dagozkion puntuak itzultzeko bidaiaren dataren ondorengo 24-48 orduetan gehituko dira bazkidearen kontuan. Buelta irekia duten billeteen kasuan, itzultzeko bidaiaren dataren ondorengo 24-48 orduetan esleituko dira puntuak, edo itxi gabeko bueltaren kasuan, billetea iraungitzean esleituko dira puntuak.

VI. PUNTUEN KONTSULTA

ALSAPLUSeko bazkideak puntuen kontuko saldoa kontsulta dezake www.alsa.es eta www.alsa.com webguneetan.

VII. PUNTUAK TRUKATZEA

ALSAPLUS fidelizazio-programaren baitan soilik trukatuko dira puntuak, horiei dagozkien ALSA billeteen truke. Puntuak ezin dira, inolaz ere, transmititu edo diruaren ordez trukatu. ALSA billetearen prezioa ordaintzeko modu gisa soilik erabili ahal izango ditu bazkideak puntuak, eskuragarri dauden puntuak horiei dagozkien euroen truke aldatuz. Puntuei dagozkien euroak deskontatuko dira billetearen guztizko zenbatekotik. Pilatutako puntuak trukatu ahal izango ditu bazkideak, erosten dituen ALSA billeteen zenbatekoen deskontuengatik; aipatutako deskontua lortzeko behar den puntu kopurua zehaztu egingo da, kasu bakoitzean, ibilbidearen eta zerbitzu motaren arabera. Bazkideak ALSA billeteen truke ere aldatu ahal izango ditu puntuak (eserleku eskuragarrien arabera) ALSAren salmenta-puntuetan, www.alsa.es eta www.alsa.com webguneetan eta ALSAk, kasuan kasu, bazkideen esku jarriko dituen beste kanal batzuetan. Bazkidearen NANa edo dokumentu baliokidea eskatuko da, baita ibilbidearen datuak ere. Billete hauek aldatu eta/edo baliogabetu ahal izango dira, billetearen promozioak aldaketak eta/edo baliogabetzeak berariaz baimentzen ez dituenean salbu. AGk bazkidearen kontutik deskontatuko ditu eskatutako billeteari dagozkion puntuak, horiek trukatzeko eskaera egiten den unean bertan.

VIII. DATUEN BABESA

AGk, datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz, jakinarazi egiten dizu emandako datu pertsonalak AGren titulartasuneko fitxategi batean gordeko direla, helbide honetan: Miguel Fleta kalea, 4, 28037, Madril. ALSAPLUS fidelizazio-programarako zure atxikipena gauzatzeko egingo du hori, eta AGko langile arduradunak izango dira informazio horren hartzaileak. ALSAPLUSera atxikitzeko inprimakia sinatzen edo gure web orriaren bidez bidaltzen duzunean, berariazko baimena adierazten ari zara, eta hori da, hain zuzen, datuen trataera legezkotzat jotzen duen oinarri juridikoa. AGrekin harremana duzun eta emandako baimena baliogabetzen ez duzun bitartean edo zure datuak baliogabetzeko/ezabatzeko eskatzen ez duzun edo trataeraren aurka azaltzen ez zaren bitartean, zure datuak gorde egingo dira. Emandako datu pertsonalak programaren helburuekin loturiko ekintzetarako erabiliko dira, eta honako hauek egiteko ere erabili ahal izango dira: profilen analisiak, merkatu-azterketak eta merkataritzako prospekzioak, iritzi-inkestak eta analisi estatistikoak eta telefono bidezko marketing zuzena. Horrez gain, zerbitzuei, berritasunei eta/edo ALSAko eta ALSAPLUSi loturiko establezimenduetako –aisialdiaren, garraioaren, ostalaritzaren, prestakuntzaren telekomunikazioen, modaren, txikizkako merkataritzaren eta aseguruen sektorekoak– promozioei buruzko edozein informazio bidaltzeko erabiliko dira, edozein bitartekoren bidez, posta elektronikoa, SMSak, Push jakinarazpenak, webguneko jakinarazpenak edo beste komunikabide baliokideak eta telefonozko komunikazioa barne. ALSAPLUSi lotutako establezimenduak web orri hauen bidez kontsulta daitezke: www.alsa.es eta www.alsa.com. Ematen diren datu pertsonalak laguntza gisa erabiliko dira zure erosketaren eta bidaiaren esperientzia etengabe egokitzeko eta hobetzeko laguntza gisa erabiliko dira, baita gomendioak egiteko ere, interesgarriak izango zaizkizulakoan. Hala ere, ez da erabaki automatikorik hartuko enpresak egindako profil-analisian oinarrituz.

Trataera gehigarri horiek gauzatzeko, zure baimena behar dugu. Atxikitzeko inprimakia sinatzen edo gure web orriaren bidez bidaltzen duzunean, zentzu horretan, zure baimena adierazten duzula ulertzen dugu. Era berean, zure datu pertsonalak ALSAPLUSi lotutako establezimenduei eman ahal izango zaizkiela jakinarazten dizugu, aipatutako hirugarren alderdi horiekin sinatutako merkataritza-akordioen arabera. Datuak jakinaraztea beharrezkoa da, ALSAPLUSi lotutako establezimenduek eskaintzen dituzten produktuak, abantailak eta zerbitzuak erabiltzeko aukera izan dezazun. ALSAPLUS bezeroei bideratutako merkataritza-akordioak AGrekin batera lortu dituzten enpresak edo fidelizazio-programan elkarlanean ari direnak web orri hauetan kontsulta daitezke: www.alsa.es eta www.alsa.com. Datuen lagapen-hartzaileak derrigortuta daude ALSAPLUS programan ezarritako helburuarekin soilik erabiltzera, datuak konfidentzialtasun zorrotzenarekin tratatuz. Izartxo batekin adierazitako datuak ezinbestean bete beharrekoak dira, eta horiek betetzen ez badira ezinezkoa izango da ALSAPLUSen altan ematea. Emandako datuak egiazkoak direla ulertzen dugu, eta AGk, kasu honetan, beretzat hartzen du datu faltsuak eta okerrak eman dituzten bazkide horiek programatik kanpo uzteko ahalmena. Bazkideak baimena baliogabetu ahal izango du, eta, horrez gain, datuetan sartzeko eta horiek zuzentzeko, baliogabetzeko/ezabatzeko, mugatzeko eta eramateko eskubideak erabili ahal izango ditu, posta bidez, ALSA GRUPO, SLU, Miguel Fleta kalea, 4, 28037 helbidean, edo asesoria@alsa.es helbide elektronikoan. Horretarako, edozein kasutan, NANaren fotokopia edo zuzenbidean erabilgarri den beste agiri baliokideren baten fotokopia erantsi beharko du haren nortasuna egiaztatzeko. Era berean, zure datuak modu desegokian tratatu direla uste baduzu, Datuen Babeserako ALSAko Ordezkariarengana zuzen zaitezke (dpo@alsa.es) edo erreklamazio bat aurkeztu ahal izango duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian: Jorge Juan kalea, 6, 28001, Madril.

IX. LEGE APLIKAGARRIA ETA FORU ESKUMENDUNA

Baldintza orokor hauek espainiar legeriaren arabera aplikatu eta interpretatuko dira. Bertatik sor daitezkeen desadostasunetarako, aldeek, bakoitzari dagokion foruari berariaz uko eginez, bezeroaren helbideko Epaitegien eta Auzitegien mende geratzea adosten dute. ALSAPLUS bazkideak adierazi egiten du inprimakian jasotako datu guztiak egiazkoak direla, fidelizazio-programa honen baldintzak ezagutzen eta onartzen dituela eta, bere sinaduraren bidez, horietara atxikitzen dela modu boluntarioan. Hala, ALSAko lehen billetearen erosketak baldintza horiek erabat ezagutzen eta onartzen direla adierazten du berariaz. Era berean, egintza honetan baldintza hauen ale bat jaso duela adierazten du.