CONDICIONS DE VIATGE

1.- RESPONSABILITAT

La responsabilitat del transportista incumbeix a l'empresa que realitza efectivament el servei. L'empresa transportista no respondrà dels incompliments que no li siguin directament imputables ni dels produïts per cas fortuït, força major o per atendre exigències legals o administratives.

De la mateixa manera, no es fa responsable de les pèrdues d'enllaç dels seus serveis intermodals amb altres transports, ja siguin propis o aliens. Sense perjudici de l'esmentat anteriorment, a aquells viatgers que desitgin enllaçar el servei contractat amb un servei de transport aeri i atès que els nostres serveis segueixen un itinerari preestablert que no pot ser modificat per circumstàncies de trànsit advers llevat d’instruccions expresses per part de les autoritats competents, se'ls recomana adquirir els bitllets amb prou antelació tot tenint en compte les recomanacions sobre el temps de presentació als aeroports per a vols nacionals o internacionals emeses per AENA o la companyia aèria de què es tracti en cada cas.

Recomanacions d'antelació mínima d'ALSA:

 • Per a vols nacionals, es recomana adquirir bitllets amb arribada amb una antelació mínima de 3 hores respecte de l'hora prevista d'embarcament del vol.
 • Per a vols internacionals, es recomana adquirir bitllets amb arribada amb una antelació mínima de 4 hores respecte de l'hora prevista d'embarcament del vol.
 • Es recomana incrementar els temps anteriors a 1 hora en cas de desplaçaments per carretera en dies de trànsit d'especial densitat, com ara operacions de sortida o tornada així contemplades per la Direcció General de Trànsit, sortida o tornada de ponts o de caps de setmana.

A les línies internacionals, la responsabilitat que escaigui incumbeix a l'empresa que realitza el transport, d'acord amb les lleis i els tribunals del seu país, i el viatger assumeix la responsabilitat exclusiva d’anar proveït dels documents necessaris per a l’encreuament de fronteres i la realització del viatge.

Als viatgers dels serveis de transport el punt d'embarcament o desembarcament dels quals estigui situat en el territori d'un Estat membre de la Unió Europea els són d'aplicació, en funció de la distància del trajecte a recórrer, els següents Drets del Passatger que es poden consultar en el Reglament 181/2011.

Serveis per a passatgers amb necessitats especials

ALSA disposa de serveis i instal·lacions, tant als autobusos com a les estacions, per atendre persones amb necessitats especials, viatgers amb discapacitat, persones d'edat avançada o amb mobilitat reduïda.

Consulteu les condicions en l'apartat d'Accessibilitat i necessitats especials.

En els serveis i les instal·lacions internacionals, no es garanteix aquesta disponibilitat.

2.- VENDA DE BITLLETS

L'empresa realitzarà la venda de bitllets, en els punts o establiments habilitats a aquest efecte, on es podran obtenir els bitllets i sol·licitar els descomptes corresponents segons les condicions de la concessió. Per tal d’afavorir l'adquisició del bitllet es disposa, a més, de mitjans alternatius de venda, a través d'agències de viatges, Internet, telèfon, màquines autovenda, caixers de “la Caixa”, etc., en els quals les condicions seran específiques per a cada mitjà.

La utilització indeguda de qualsevol canal de venda oficial d’ALSA per a usos fraudulents donarà lloc a les responsabilitats corresponents si es demostra que s’ha actuat de mala fe o que hi ha hagut culpa o negligència.

La validesa dels bitllets de llarg recorregut serà de sis mesos des de la data de l’emissió. La validesa dels bitllets regionals d'anada i tornada s'estableix fins als 7 dies depenent de la línia, a comptar des de la data de realització del trajecte d'anada. 

El nombre de viatgers transportats no pot ser superior al de les places autoritzades, la qual cosa vol dir que tots els menors computen a l'efecte del nombre de viatgers transportats (Reial Decret 965/2006) i, en conseqüència, tots han de tenir bitllet, sense distinció d'edat.

3.- TRANSPORT DE PASSATGERS

Manera d’accedir a l’autobús

En els trajectes nacionals, es pot accedir a l'autobús directament sense passar pel punt de venda. Cal presentar-se a l'embarcament 10 minuts abans de la sortida i mostrar al conductor el DNI o PASSAPORT, juntament amb una d’aquestes opcions:

 • El bitllet electrònic imprès.
 • El localitzador o bitllet anotat.
 • L'SMS amb les dades del bitllet
 • Per a trajectes des de o cap a Espanya, és obligatori passar pel punt de venda i sol·licitar l'emissió del bitllet o bé imprimir el bitllet comprat a través del web. El viatger s'haurà de presentar com a mínim 30 minuts abans de la sortida al punt d'embarcament.
 • Per a trajectes amb origen o destinació el Marroc és imprescindible presentar el bitllet imprès.

En trajectes internacionals, els menors de 16 anys han de viatjar acompanyats d'un adult legalment autoritzat. Els joves d’edats compreses entre 16 i 18 anys necessiten passaport i autorització policial per viatjar.

Procediment de transport de menors sense acompanyant

Els nens menors de 4 anys hauran de viatjar sempre acompanyats per adults.

A partir dels 4 anys complerts, s'admet el transport de menors sense acompanyant en els serveis de transport regular d'ús general sota les condicions següents:

 • ALSA recomana als seus viatgers i assumeix la responsabilitat del transport de menors sense acompanyant quan es duu a terme en els serveis de classe (Supra+ o Premium) ja que aquest tipus de serveis disposa de personal auxiliar que pot supervisar que el viatge es desenvolupa amb normalitat fins al lloc de destinació (Servei de Cangur).
 • Quant a la resta de serveis, els nens amb edats compreses entre els 4 i els 14 anys només podran viatjar sense acompanyant si els pares o tutors expedeixen l'autorització corresponent perquè el menor pugui viatjar sol (sempre sota la responsabilitat del pare o tutor) i de conformitat amb les següents especificacions:
  • En l'embarcament, el menor, juntament amb el bitllet, haurà de portar el Document d'Autorització signat pels seus pares o tutors i segellat per ALSA.
  • El Document d'Autorització, que es pot descarregar des d'aquesta secció (a continuació) o bé sol·licitar en qualsevol punt de venda, haurà de ser emplenat i signat pels pares o tutors per duplicat abans del viatge, i caldrà lliurar-ne les dues còpies en un punt de venda d'ALSA per tal de ser segellades. Aquests documents no tenen validesa sense el segell d'ALSA corresponent.
 • Hi ha dos tipus d'autoritzacions:
 • En el cas de serveis de classe amb personal auxiliar (Supra+ o Premium), els clients poden sol·licitar el Servei de Cangur per a nens majors de 4 anys que viatgin sense acompanyant. En cas que no sol·licitin aquest servei, els nens d’entre 4 i 14 anys només podran viatjar sols si els pares/tutors expedeixen l'autorització per al transport del menor.

Requisits per al Servei de Cangur per a menors sense acompanyant en serveis Supra+ o Premium

A causa de les característiques especials d'aquests viatgers i, per motius de seguretat, poden viatjar sense acompanyant sempre que compleixin inexcusablement els requisits següents:

 • Tenir entre 4 i 14 anys complerts.
 • Es pot descarregar aquí el document de Sol·licitud del Servei de Cangur (en espanyol), o bé sol·licitar-lo en qualsevol punt de venda, i haurà de ser emplenat i signat pels pares o tutors per duplicat abans del viatge. A més, caldrà lliurar-ne les dues còpies en un punt de venda d'ALSA per tal de ser segellades. Aquest document no té validesa sense el segell d'ALSA corresponent.
 • Cal portar el bitllet juntament amb el duplicat del document de Sol·licitud del Servei de Cangur degudament emplenat i signat pels pares/tutors i segellat per ALSA.
 • En el moment de l'embarcament, els pares/tutors que lliurin el menor en origen han d'identificar-se (DNI, passaport, NIE o permís de conduir).
 • Cal mostrar un document identificatiu del menor (DNI, passaport, NIE o, quan no se'n tingui, el llibre de família o una fotocòpia).
 • Un cop a destinació, els responsables de la recollida designats en el document de Sol·licitud del Servei de Cangur també hauran d'identificar-se (DNI, passaport, NIE o carnet de conduir).

Per a més informació sobre l’operativa del Servei de Cangur abans o durant el viatge, en el procés d'embarcament, o en el moment de lliurament del menor i l’actuació en vista de possibles incidències, adreceu-vos a qualsevol dels nostres punts de venda i/o canals d'atenció i informació al públic.

Viatgers en cadira de rodes

Els viatgers en cadira de rodes tenen a la seva disposició places especials (PMRCR) per viatjar asseguts a la seva pròpia cadira de rodes. Aquestes places tenen el mateix cost que la resta de places del vehicle. No es pot seleccionar el seient perquè els seients per a persones que viatgen en cadira de rodes ja estan predeterminats al bus.

Si el viatger desitja viatjar en una butaca convencional del bus, pot portar la seva cadira al maleter sense cap cost addicional. En aquest cas, ha de ser capaç de pujar al vehicle i acomodar-se a la butaca de manera autònoma o bé portar un acompanyant que l'ajudi a fer-ho. Pot seleccionar el seient que estigui disponible en el moment de la reserva.

ALSA recomana als viatgers amb les necessitats especials que s'indiquen a continuació que viatgin amb un company que pugui atendre aquestes necessitats:

 • Viatger que necessita assistència especial per comunicar-se.
 • Viatger que no comprèn indicacions del personal de bord que afectin la seguretat.
 • Viatger que necessita ajuda especial per menjar o beure durant el viatge.
 • Viatger que necessita anar al bany durant el viatge.

Per als serveis internacionals, aquesta disponibilitat pot no estar garantida.

4.- PREU DELS BITLLETS

L’import total dels bitllets comprats a través dels canals digitals d’ALSA es compon del preu del bitllet segons les tarifes vigents a la concessió amb les promocions i els descomptes vigents, més la quantitat addicional expressada en concepte de cost de gestió a través del canal de venda esmentat (0,99 € per a bitllets nacionals la tarifa base dels quals, sense promocions ni descomptes, sigui inferior a 10 €; 2,60 € per a bitllets nacionals la tarifa base dels quals, sense promocions ni descomptes, sigui superior a 10 €). El cost de gestió s’aplicarà a cada bitllet, i els bitllets d'anada i tornada es consideraran com un únic bitllet, a l’efecte d'aquest cost. En cas d'anul·lació del bitllet no es procedirà a la devolució del cost de gestió. Aquests preus inclouen el 10% d'IVA.

No s'aplicarà el cost de gestió als clients que s'identifiquin com a ALSAPLUS+ a partir de la segona compra.

Suplement per canvi de seient

Els seients preassignats pel sistema de vendes no tindran cap cost addicional.

En alguns serveis i per a determinades tarifes promocionades pot aplicar-se un suplement en cas que el viatger canviï el seient preassignat.

L'import del suplement és variable i dependrà del tipus de tarifa, l'autobús, el seient triat, el canal de compra o l'horari del servei.

El suplement s'aplica de manera individual a cada viatger i per trajecte i en cap cas no comportarà que se superi la tarifa màxima fixada per l'administració competent de transport.

5.- CAMPANYES I PROMOCIONS ESPECIALS

Les campanyes especials de promoció de determinats bitllets que programi l'empresa estan sotmeses a unes condicions particulars a disposició dels viatgers, almenys, en el punt de venda i a la web. Aquestes condicions prevaldran sobre qualsevol altra condició.

Els bitllets de curt recorregut i regionals de les zones d'Astúries i Cantàbria, comprats a la pàgina web o a les apps mòbils, no admeten canvi ni anul·lació sota cap circumstància ateses les característiques particulars del tipus de servei i l'absència de restricció en l’antelació de compra.

6.- DESCOMPTES

Els descomptes disponibles varien en funció de cada concessió o línia.

Les condicions d'anul·lació i canvi dels bitllets amb descompte són exactament les mateixes que per a la resta de bitllets. No obstant això, en determinades promocions hi ha limitacions específiques sobre anul·lació i canvi, així que us recordem que heu de consultar les condicions de la promoció abans d’adquirir el bitllet i que la vostra acceptació implica coneixement per part vostra.

Per a l’aplicació dels descomptes als quals tingui dret el viatger per les seves condicions personals (edat, col·lectius subjectes a conveni…) és imprescindible que el viatger disposi i exhibeixi en el moment de la compra el document vigent que acrediti que és el beneficiari d’aquest descompte. Igualment, en accedir a l’autobús, el viatger ha de mostrar el document esmentat al personal d’ALSA. En cas d’incomplir aquest requisit, el personal de conducció té l’obligació d’impedir la utilització del bitllet i en cap cas es pot abonar la diferència econòmica entre el bitllet a tarifa normal i el bitllet promocionat, de manera que cal adquirir un altre bitllet complet si es vol viatjar.

En les línies internacionals no hi ha descomptes de manera general i cal cenyir-se a les condicions específiques de cada servei internacional en cada moment.

Descomptes per família nombrosa

Hi ha 2 categories de família nombrosa:

 • Família nombrosa general: dona dret a beneficiar-se d’un descompte del 20% en el bitllet.
 • Família nombrosa especial: dona dret a beneficiar-se d’un descompte del 50% en el bitllet.

Ambdós descomptes de família nombrosa són acumulables amb qualsevol promoció o oferta aplicable per ALSA. També poden ser acumulables a altres tipus de descomptes compatibles.

Els descomptes de família nombrosa no són compatibles entre ells i només es poden acumular a una promoció o a un descompte a la vegada.

En el cas concret de les famílies nombroses cal presentar, a qualsevol personal d’ALSA que ho requereixi, el DNI o passaport juntament amb el document acreditatiu que ho justifiqui. A més, cal que la data de vigència estigui actualitzada en el moment d’accedir a l’autobús.

7.- MITJANS DE PAGAMENT

El pagament amb targeta financera de crèdit o dèbit (American Express, Visa, 4B, Maestro i Mastercard), PayPal, ALSAPLUS+ moneder i el sistema de pagament a través dels operadors mòbils habilitats a aquest efecte i suportat sota la plataforma operada per Cashlog, SL (“pagament contra la factura telefònica mòbil”) són els únics mitjans de pagament acceptats en els canals digitals oficials d’ALSA.

Les vendes realitzades a través de PayPal i amb targeta financera les comercialitza l’empresa Servicios del Principado, SA (NIF: A33088220) i pertanyent al Grup ALSA.

Els mitjans de pagament acceptats en els punts de venda físics d'ALSA són: efectiu, targeta financera de crèdit o dèbit (American Express, Visa, 4B, Maestro i Mastercard), ALSAPLUS+ moneder i targeta de bons ALSA.

8.- EQUIPATGES

Per regla general, el viatger té dret a transportar gratuïtament fins a 30 kg d'equipatge, llevat d'excepcions concessionals que podran ser consultades en el punt de venda.

En els serveis internacionals es té dret a transportar gratuïtament dues maletes a la bodega (40 kg en conjunt) que no depassin les dimensions estàndard de 60x40x40cm cadascuna.

En els serveis d'Espanya – el Marroc es podran portar 40 kg gratuïts. L'excés de pes s'haurà de pagar en funció de la tarifa vigent per kg, sempre que hi hagi espai disponible per al seu transport. En cas que el punt d'embarcament no tingui cap bàscula habilitada, es permetran dues maletes per persona.

En el cas que sigui facturat, es lliurarà el justificant corresponent. En cas de pèrdua o deteriorament de l'equipatge transportat, serà convenient, sense perjudici d’allò que s’indica a la Condició 17, efectuar la reclamació immediatament a l'arribada i, si escau, exhibir el bitllet i el resguard de facturació.

La responsabilitat pels danys o les pèrdues que pateixin els equipatges transportats vindrà determinada, limitada i quantificada de conformitat amb el que regula la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels transports terrestres, i en els termes que preveu el Reglament (UE) núm. 181/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011, sobre els Drets dels viatgers d'autobús i autocar, d'acord amb la seva redacció vigent i d'aplicació en cada moment.

Condicions especials per al transport d'elements de mobilitat o esportiu

El transport de bicicletes, planxes de surf o esquís, o qualsevol altre element de mobilitat porta afegit un suplement sobre el preu del bitllet. Aquest suplement no s'aplicarà en aquells casos en què hi hagi una obligació de gratuïtat a la comunitat autònoma corresponent.

En els serveis internacionals, únicament es permet el transport de bicicletes en la línia d’Espanya-Portugal (se’n permeten 4 per cotxe) i Espanya–el Marroc, però cal reservar i pagar-ne l’import prèviament.

Atesa la limitació de l’espai disponible, s’admeten un total de quatre unitats, entre bicicletes i planxes de surf, per vehicle (una per bitllet). Aquestes han de trobar-se en condicions de viatjar sense provocar danys a altres equipatges o paquets, i és obligatori que estiguin embalades en algun tipus de caixa o bossa preparada per al seu transport. Els bitllets amb transport de bicicleta s’han de comprar d’un en un, i és impossible marcar aquesta casella quan s’han seleccionat 2 o més places. Si no hi ha espai per a més bicicletes en l’horari escollit, la casella de selecció de viatge amb bicicleta no estarà disponible.

Un cop adquirit el bitllet, el viatger s’ha de presentar a l’embarcament amb la bicicleta/planxa de surf amb una antelació mínima de 15 minuts a la sortida.

Altres equipatges especials

Les mateixes tarifes i condicions seran aplicables a tots aquells equipaments i complements d'esport i/o d’oci equiparables, similars o assimilables als descrits anteriorment i que per les seves dimensions i/o característiques hagin de d'anar ubicats a la bodega de l'autobús. Aquests equipatges han de trobar-se en condicions de viatjar sense provocar danys a altres equipatges o paquets, i és obligatori que estiguin embalats per al seu transport.

Condicions especials per al transport de mascotes a les línies regulars nacionals

L’article 11 del Reglament General de Circulació prohibeix el transport a l'habitacle de viatgers de qualsevol animal, excepte aquells d'acompanyament psicològic, assistència i gossos pigall, a més d’aquells prescrits corresponentment amb l'acreditació del certificat que ho justifiqui, i sempre sota la responsabilitat i acompanyats dels seus amos.

De conformitat amb el que s’ha exposat, s'admet un màxim d'una mascota per servei, la qual ha de viatjar a la bodega del vehicle. El transport es limita a animals de companyia petits, com ara gossos, gats, fures, aus (no de corral), etc. El pes està limitat en funció de les condicions de l'autobús. L’animal ha de viatjar a la bodega sempre dins d’una gàbia (cistella de transport o un altre tipus d’element tancat i segur), proporcionada pel viatger. La gàbia o cistella de transport ha de disposar d’un fons impermeable que contingui els residus.

Amb caràcter general, el trasllat d’aquests animals es realitza sota la responsabilitat total dels seus propietaris, que han de viatjar necessàriament en el mateix servei que l’animal.

El viatger s’ha de presentar a l’embarcament acompanyat de l’animal amb una antelació de 15 minuts, ha de col·locar personalment l’animal a la gàbia a l’autocar, segons les indicacions del conductor. L’animal ha d’estar en bones condicions físiques, higièniques i anímiques per al trasllat, i no és obligatori, tot i que es recomana, l’ús del morrió. L’embarcament i desembarcament de l’animal l’ha de realitzar el propietari, intentant que no hi hagi persones a prop per evitar circumstàncies incòmodes o perilloses que puguin afectar la resta dels viatgers.

El cost del transport serà un percentatge del preu del bitllet segons les tarifes vigents a la concessió sense promocions ni descomptes i s'abonarà com a suplement abans del viatge.

No es permet el transport d'animals en els serveis internacionals, llevat d’aquells que siguin d'acompanyament psicològic, assistència i gossos pigall, a més dels prescrits corresponentment amb l'acreditació del certificat que ho justifiqui, i sempre sota la responsabilitat i acompanyats dels seus amos.

Les condicions i recomanacions del transport de mascotes estaran recollides en l'apartat corresponent a https://www.alsa.es/ca/home

Transport d'equipatges i elements d'ajuda a la mobilitat

 • A les places PMRCR es poden transportar només cadires de rodes amb unes mesures que no excedeixin les establertes segons la mesura vigent: llarg i ample 1200X700 cm, alt 1090 cm. El pes màxim de la cadira de rodes, incloent-hi l'ocupant, ve marcat per la capacitat màxima de la plataforma elevadora (aprox. 300 kg), si bé ve indicat en les instruccions d'aquesta.
 • Els viatgers poden pujar a bord bastons i crosses, sempre que puguin col·locar-los sense posar en perill la seguretat dels viatgers.
 • La resta d'elements d'ajuda a la mobilitat han de viatjar a la bodega, com a equipatge. S'admet qualsevol tipus d'element d'ajuda a la mobilitat, de qualsevol pes, sempre que no excedeixi les dimensions següents: Llarg i ample: 140x70 cm. Alt: 100 cm. En aquest cas, recomanem al viatger la utilització de fundes per protegir l'element i l'equipatge d'altres viatgers.
 • En cas que calgui transportar algun d'aquests elements, el viatger s'ha de presentar a la porta d'embarcament, amb el seu equipatge prèviament preparat segons el que s'ha esmentat abans, amb una antelació mínima de 15 minuts a l'inici del viatge.
 • El transport de qualsevol d'aquests elements d'ajuda a la mobilitat és completament gratuït.

9.- CANVI DE BITLLETS

Per a bitllets nacionals i internacionals

El canvi de la data o l’hora del viatge només és possible si se sol·licita almenys 2 hores abans de l'inici del servei i el canvi estarà condicionat a l'existència de places disponibles en la nova data o hora sol·licitada.

Els bitllets adquirits a través de qualsevol canal de venda oficial d’ALSA podran ser canviats pels mateixos canals on s'hagin adquirit sempre que els bitllets no hagin estat impresos en una oficina de vendes. És a dir, si la compra s'ha fet a través d’un canal digital, es podrà canviar o anul·lar per aquest mateix canal sempre que el bitllet no hagi estat imprès en una taquilla.

No es faran canvis a les màquines d'autovenda.

Els canvis de tarifa s'han de fer en funció de les condicions vigents i cal triar sempre unes tarifes del mateix import o superior.

Els canvis de tarifa per a bitllets adquirits en els punts de venda de les estacions s'han de fer en funció de les condicions vigents i triant sempre la tarifa en vigor del servei seleccionat.

Només per a bitllets nacionals

S'admet, sense despeses, un sol canvi per bitllet quan se sol·liciti amb almenys 48 hores d'antelació a la data del servei. S'aplicarà un recàrrec addicional del 10% del preu del bitllet per a aquells canvis que se sol·licitin amb una antelació de 24 a 48 hores. En el cas que el canvi se sol·liciti amb menys de 24 hores d'antelació, s'aplicarà un recàrrec del 15% sobre el preu del bitllet.

S'aplicarà un recàrrec del 20% en el segon i successius canvis de bitllets quan se sol·licitin amb més de 24 hores d'antelació. En el cas que aquests canvis se sol·licitin amb menys de 24 hores d'antelació, el recàrrec serà del 30% sobre el preu del bitllet.

No s'aplicaran recàrrecs de canvi de bitllet per als clients ALSAPLUS+.

Només per a bitllets regionals de les zones d'Astúries i Cantàbria

Els bitllets de curt recorregut i regionals de les zones d'Astúries i Cantàbria, comprats a la pàgina web o a les apps mòbils, no admeten canvi ni anul·lació sota cap circumstància ateses les característiques particulars del tipus de servei i l'absència de restricció en l’antelació de compra.

Només per a bitllets internacionals

Els canvis de bitllets internacionals podran comportar un recàrrec en funció del trajecte seleccionat.

10.- ANUL·LACIÓ DE BITLLETS

Per a bitllets nacionals i internacionals

L'anul·lació de bitllets només és possible si se sol·licita almenys 2 hores abans de l'inici del servei i el viatger s’ha de personar als punts o establiments de venda de l'empresa. Els bitllets adquirits a través del servei d'informació i venda 902 422242, alsa.es/ca/home, alsa.com o l’aplicació mòbil podran ser anul·lats pels mateixos canals on s'hagin adquirit sempre que els bitllets no hagin estat emesos.

No es faran anul·lacions a les màquines d'autovenda.

En cas d'anul·lació, l'empresa retornarà al viatger l'import íntegre del bitllet si se sol·licita amb almenys 48 hores d'antelació a la sortida del servei. Si l'anul·lació se sol·licita entre les 48 i les 24 hores anteriors a la sortida, l'empresa retornarà l'import del bitllet i en deduirà un 20%. En el cas que l'anul·lació se sol·liciti amb menys de 24 hores d'antelació, la deducció aplicable serà del 30% de l'import del bitllet.

Els bitllets només es podran anul·lar contra el mateix mètode de pagament amb el qual es va efectuar la compra.

La no-presentació del viatger en el lloc i el moment de la sortida comportarà la pèrdua del viatge i no donarà dret al canvi del bitllet o a la devolució del seu import.

No s’aplicaran recàrrecs d’anul·lació per als clients ALSAPLUS+.

Només per a bitllets nacionals

En cas de bitllets que ja s’hagin canviat prèviament, s'aplicarà un 20% de deducció de l’import quan se sol·liciti amb més de 48 hores d'antelació. Per a aquest tipus de bitllets, les despeses d'anul·lació seran del 30% quan se sol·liciti entre les 48 i les 24 hores anteriors a la sortida i d'un 40% de l’import quan se sol·liciti amb menys de 24 hores d'antelació respecte a l'inici del servei.

Només per a bitllets regionals de les zones d'Astúries i Cantàbria

Els bitllets de curt recorregut i regionals de les zones d'Astúries i Cantàbria, comprats a la pàgina web o a les apps mòbils, no admeten canvi ni anul·lació sota cap circumstància ateses les característiques particulars del tipus de servei i l'absència de restricció en l’antelació de compra.

11.- DRET DE DESISTIMENT

És la facultat que té l'usuari de deixar sense efecte un contracte en determinats casos sense necessitat de justificar-ne la decisió ni assumir cap mena de penalització. De conformitat amb l'article 93 k) del Reial decret legislatiu 1/2007 pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, la regulació de les vendes a distància (a excepció de l'article 98.2) no és aplicable als contractes de servei de transport de passatgers. Per tant, el dret de desistiment no és aplicable a les reserves de serveis de transport de persones. D'aquesta manera, en el cas que l'usuari manifesti la voluntat de cancel·lar els bitllets contractats, li seran d'aplicació les condicions de cancel·lació de l'empresa operadora de transport de què es tracti.

12.- BITLLETS D'ANADA I TORNADA

Si al bitllet d’anada i tornada no hi figuren consignats el dia, l’hora, el seient i el vehicle relatius a la tornada (bitllet de tornada oberta), el viatger ha de confirmar la tornada amb la major antelació possible, en el mateix canal on es va fer la compra (excepte per a les compres en canals digitals, les quals permeten que es faci en qualsevol canal). La confirmació quedarà condicionada a l'existència de places disponibles en la data i el vehicle sol·licitat. Sense perjudici del que preveu el paràgraf següent, la confirmació de la tornada no comporta cap despesa. La validesa del bitllet de tornada “oberta” de Llarg Recorregut serà de sis mesos des de la data de l’emissió. En els serveis regionals, la validesa dels bitllets d'anada i tornada s'estableix en 7 dies naturals (a comptar des de la data de realització del trajecte d'anada). En els bitllets comprats per Internet, la tornada es podrà tancar directament a alsa.es/ca/home

Els bitllets nacionals de tornada oberta amb un trajecte igual o superior a 150 quilòmetres i un preu (anada sense descomptes i impostos inclosos) igual o superior a 10 € estaran subjectes, en el moment de la compra, al pagament d’un recàrrec addicional d’1,60 €. Durant el procés de compra, el viatger serà informat a aquest efecte. No s'aplicarà l’import esmentat als clients de l’ALSAPLUS+.

13.- TITULARITAT DEL BITLLET

Els bitllets adquirits pels canals digitals oficials d'ALSA són nominatius. Per a la seva utilització es requereix la comprovació del DNI o PASSAPORT del viatger i que aquesta dada correspongui amb el número de DNI o PASSAPORT reflectit al bitllet.

En els bitllets adquirits per Internet per a menors d’edat que no tinguin DNI, cal reflectir el DNI de la persona que acompanya el menor a l’apartat de la web reservat per fer-ho.

La falta de correspondència entre aquestes dades suposa la invalidesa automàtica del bitllet.

La sol·licitud del canvi de titularitat del bitllet pot estar subjecta al pagament d'un recàrrec.

14.- PROHIBICIÓ DE FUMAR

Queda absolutament prohibit fumar al vehicle (art. 6 RD 1293/1999).

15.- SERVEIS DE REFORÇ

De conformitat amb el que disposa la normativa de transport, en els serveis nacionals i internacionals, l'empresa es reserva la possibilitat de realitzar el servei mitjançant vehicles d'empreses col·laboradores quan les circumstàncies així ho requereixin i, per fer front a intensificacions de trànsit. L’Empresa es reserva el dret a modificar la plaça assignada al viatger en cas que les condicions d’explotació així ho exigeixin.

En aquests supòsits, el servei es considerarà, en tot cas, tant a l’efecte de les relacions jurídiques privades corresponents com de les obligacions i responsabilitats de caràcter administratiu, prestat per l'empresa concessionària del servei regular.

16.- FACTURA

El bitllet en si mateix suposa factura, ja que reflecteix totes les dades necessàries i IVA aplicat. De tota manera, si voleu factura dels bitllets, podeu optar per:

 • Emprar el formulari de sol·licitud de factura disponible a la secció Gestió de bitllets d’alsa.es/ca/home
 • Sol·licitar la impressió dels bitllets al punt de venda i trametre’ls via postal a l’adreça: Servicio de Atención al Cliente. C/Alcalá, 478 28027 Madrid. Cal indicar les dades necessàries del destinatari de la factura i l’adreça d’enviament de la factura.

17.- RECLAMACIONS

Hi ha un llibre de reclamacions a disposició del viatger en els punts de venda i en els autobusos amb origen i destinació nacional. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent, la reclamació s’haurà de presentar en els tres mesos següents a la data en què s'hagi prestat o s'hagués hagut de prestar el servei regular. En el mes següent a la recepció de la reclamació, l'empresa transportista notificarà al viatger que la seva reclamació s'ha admès, s'ha desestimat o encara s'està examinant. El termini per proporcionar la resposta definitiva no pot ser superior a tres mesos a partir de la data de recepció de la reclamació.

18.- CONTACTE

Posem a la vostra disposició diferents alternatives de contacte:

 • Enviament de correus electrònics a través dels formularis situats a la secció Contacte d’alsa.es/ca/home
 • Telèfon Informació i Venda: 902 42 22 42
 • Telèfon d'atenció al client 919 914 030
 • Contacte per escrit: C/Alcalá, 478 28027 Madrid.
 • Qualsevol dels punts de venda oficials d'ALSA

Coneixeu què pregunten els nostres clients.

19.- CONFIANZA ONLINE

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANZA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat en línia, protecció de dades, protecció de menors i accessibilitat, l’usuari pot acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es).

20.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l'empresa de transport a la qual compreu el bitllet, com a responsable del tractament US INFORMA QUE: Les vostres dades personals seran incloses en un fitxer automatitzat i seran tractades informàticament i convencionalment en els nostres fitxers. L'empresa de transport que figura en el bitllet que heu comprat, així com l'entitat ALSA GRUPO, SLU, CIF B-82059478, c/ Miguel Fleta, 4, 28037 Madrid, adreça electrònica “asesoria@alsa.es”, en són responsables del tractament. Recollirem les dades que siguin necessàries per a la venda del bitllet i/o altres serveis contractats per a la seva realització i per millorar el servei prestat, així com les dades que siguin necessàries per formular una reclamació o qualsevol consulta o suggeriment que desitgeu fer-nos. Les finalitats del tractament de les dades personals són gestionar satisfactòriament la compra del bitllet i/o altres serveis contractats, millorar l’experiència d’usuari, realitzar estudis de mercat, enquestes d’opinió, així com per atendre les consultes, suggeriments i/o reclamacions rebudes. La base jurídica que en legitima el tractament és l'execució del contracte de venda del bitllet i/o altres serveis contractats, l’interès legítim de l’empresa i el consentiment de l’interessat. Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb el client i fins que l'interessat no en sol·liciti la supressió. Els destinataris de la informació subministrada seran el personal responsable de l'empresa de transport, així com el personal del punt de venda i el personal responsable d'ALSA GRUPO, SLU, tractaments de dades que calen per al desenvolupament i compliment de la relació comercial establerta. Així mateix, i només en el cas que ho hàgiu autoritzat d’aquesta manera, les vostres dades podran ser utilitzades per a l'enviament d’ofertes i descomptes personalitzats d’ALSA i de tercers. En aquest sentit, recollirem el vostre consentiment de manera expressa en els formularis habilitats a aquest efecte. Podeu oposar-vos en qualsevol moment al consentiment atorgat per a l'ús de les vostres dades amb fins publicitaris. De la mateixa manera, us garantim l'exercici dels drets d'accés a les vostres dades personals, a la seva rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, a oposar-vos al tractament proposat, així com el dret a la portabilitat de les dades, d'acord amb el procediment establert a la normativa vigent, mitjançant sol·licitud tramesa a la nostra adreça electrònica “asesoria@alsa.es” o per correu postal a: ALSA GRUPO, S.L.U., Dpto. Asesoría Jurídica, c/ Miguel Fleta, 4, 28037 Madrid, adjuntant en tot cas fotocòpia del DNI o document equivalent vàlid en dret que permeti acreditar la vostra identitat. Així mateix, si considereu que les vostres dades han estat tractades de manera inadequada, podeu adreçar-vos al Delegat de Protecció de Dades d’ALSA (dpo@alsa.es) o bé presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6 , 28001 Madrid. Igualment, l'empresa es compromet, en la utilització de les dades, a respectar la vostra confidencialitat i a utilitzar-les exclusivament d'acord amb les finalitats assenyalades.