ACTA DE LA REUNIÓ DEL JURAT DEL XVIII CONCURS "CUENTOS SOBRE RUEDAS” (CONTES SOBRE RODES)

A Madrid, a les 14.30 hores del dia 19 de juny de 2018, queda constituït el jurat de la XVII edició del concurs literari "Cuentos sobre Ruedas", convocat per ALSA amb l'objectiu de fomentar la creació literària referida a l'àmbit dels viatges, i les bases del qual es troben dipositades davant Notari.

El jurat queda format pels següents membres: Sr. Víctor García de la Concha, president; Sr. Álvaro Ruiz de la Peña; Sra. Clara Sánchez; Sr. Luis Ignacio Parada; Sr. Diego Carcedo i Sr. Carlos Maribona i el Sr. Pablo Gómara, el qual actua en qualitat de secretari.

Després de procedir a les deliberacions i a les votacions consegüents, el jurat acorda emetre la següent

DECISIÓ

Premi "Cuentos Sobre Ruedas 2018": María Emma González Arribas, de Arcos de la Frontera (Cádiz), pel seu relat "CATTLEYA AUREA".

Els altres quatre relats seleccionats pel jurat per ser publicats junt al guanyador, han estat els presentats per:

  • Pedro Maestre Herrero, de Elda (Alicante), pel "Historia de la Literatura".
  • Alberto Palacios Santos, de Salamanca, pel "El viaje de Ramón del Castillo".
  • Esperanza Ruiz Adsuar, de Elche (Alicante), pel "Allegra".
  • José Ángel Corral Suárez, de Bertamiráns-Ames (La Coruña), pel "El vagabundo de Texas".

I perquè així consti, signo la present acta a Madrid el 28 de juny de 2017.

Signat: Pablo Gómara

Secretari del jurat