Condicions Generals

La utilització del Abonament ALSAPASS implica el coneixement i l'acceptació de les presents condicions.

Definicions.- S'anomena client ALSAPASS la persona que adquireix un Abonament ALSAPASS acord amb les especificacions detallades en les presents condicions. Amb la denominació ALSA es fa referència a les empreses que utilitzen aquest distintiu en els seus serveis de transport de viatgers per carretera.

La compra del Bo ALSAPASS permet al seu titular adquirir bitllets ALSAPASS i viatjar durant 7 dies, 11 dies o 15 dies consecutius en tots els trajectes o serveis de transport d'ALSA.

El Abonament ALSAPASS únicament podrà adquirir-se a www.alsa.es (excloses versió mòbil i app), és nominatiu, personal i intransferible. No acumulable, en cap cas, a altres descomptes i promocions. ALSAPASS pot anul·lar amb la condició que no s'hagi emès cap bitllet fent-ne ús i ALSA procedirà a retornar en aquest cas el preu total del Abonament ALSAPASS seleccionat. En el bescanvi de bitllets fent ús d'ALSAPASS no s'aplicaran costos de gestió. El pagament del preu del Abonament ALSAPASS no pot realitzar-se amb càrrec als punts de la compta ALSAPLUS+ ni a la Targeta Moneder ALSA. Un cop efectuada la compra del teu Abonament ALSAPASS se t'enviarà un SMS amb el teu codi ALSAPASS. L'enviament de l'SMS amb el teu codi ALSAPASS és gratuït, amb el codi rebut podràs bescanviar els bitllets per viatjar els 7 dies consecutius o els 11 o els 15, segons la modalitat adquirida.

Bitllets ALSAPASS.- El teu Abonament ALSAPASS permet la compra de bitllet ALSAPASS i confereix el dret al transport en les concretes condicions fixades en el corresponent títol concessional del servei de què es tracti, amb subjecció a la Legislació de Transport i la seva utilització com a mitjà de pagament en aquests serveis de transport, equival al bitllet o títol de transport. El preu del bitllet bescanviat amb ALSAPASS és de 0 €. Canals de compra de bitllets ALSAPASS: només per a web (excloses: versió mòbil i apps). El teu Abonament ALSAPASS només permet la compra de bitllets d'anada l'import dels quals sigui menor a 80 € (exclosos els serveis de Classe: Supra, Supra Economy, Premium). Els bitllets són nominatius, personals i intransferibles i només es podran emetre amb les mateixes dades de la persona que va comprar el Abonament ALSAPASS. No s'admeten canvis i anul·lacions en els bitllets emesos amb el codi ALSAPASS. En l'accés a l'autobús el client ALSAPASS haurà de mostrar el localitzador del bitllet i el document d'identitat del titular. ALSAPASS permet emetre fins a un màxim de 3 bitllets al dia i sempre per a trajectes diferents. ALSAPASS no permet realitzar el mateix trajecte en sentit d'anada i tornada el mateix dia. ALSAPASS només permet la compra de bitllets per a viatgers majors d'edat. Vàlid per viatjar en totes les rutes de llarg recorregut i regional els bitllets de les quals es poden adquirir a través del web d'ALSA*. No està disponible adquirir el mateix trajecte (Origen / Destinació) dins d'un mateix Bono ALSAPASS. No vàlid per a línies internacionals.

Durada del Abonament ALSAPASS.- La durada del teu Abonament ALSAPASS és de 7, 11 o 15 dies consecutius en funció de l'opció seleccionada. ALSA GRUPO, S.L.U. es reserva el dret de resoldre i donar per vençut el teu Abonament ALSAPASS en el cas que se'n detecti un ús fraudulent. L'esmentada resolució no implicarà devolució de cap import.

Llei Aplicable i Fur Competent. – El present Contracte s'aplicarà i interpretarà d'acord amb la legislació espanyola. Per a totes les controvèrsies que se'n poguessin derivar, les parts, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre'ls, n'acorden la submissió als jutjats i tribunals del domicili del client.

*Promoció no aplicable a tots aquells serveis prestats, a l'empara de l'article 77 de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, conjuntament amb i/o per transportistes col·laboradors d'ALSA