Uso de cookies

En ALSA utilizamos cookies para mejorar su experiencia de usuario, mejorar nuestros servicios y para mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando o vuelve a acceder al portal de nuevo sin cambiar su configuración, consideraremos que acepta recibir cookies en esta página web. Le recordamos que puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento así como obtener más información de nuestra política de cookies.

Responsabilidade social corporativa

ALSA entende a Responsabilidade Social Corporativa como a integración por parte da nosa organización das preocupacións sociais e ambientais nas nosas operacións comerciais e nas relacións cos nosos interlocutores

Conscientes de que as cuestións relacionadas coa mellora dos impactos sociais e ambientais da nosa actividade empresarial son cada vez máis importantes, dende hai años Alsa vén apoiando iniciativas sociais de moi diversa índole -culturais, científicas, deportivas, benéficas, ...- e desenvolvendo as nosas propias accións de Responsabilidade Corporativa.

Tamén promovemos iniciativas culturais propias, como a edición periódica de libros de peto que se distribúen gratuitamente entre os viaxeiros, ou a convocatoria anual do concurso literario "Contos sobre Rodas".

As liñas de acción preferente nas que Alsa desenvolve os seus programas de Responsabilidade Corporativa son:

  • A Seguridade: Todas aquelas actuacións encamiñadas a aumentar a seguridade das nosas operacións para viaxeiros e empregados.
  • O Ambiente: A promoción do uso do transporte público e maila xestión das nosas actividades dende un punto de vista ambientalmente responsable. As nosas actuacións neste campo diríxense a: Reducir progresivamente os impactos ambientais da nosa actividade, o uso de enerxías e tecnoloxías limpas que reduzan as emisións, a implantación de sistemas de xestión ambiental, a ecoeficiencia das nosas operacións e a promoción da sensibilización ambiental.
  • A Excelencia Operativa: Todas aquelas actuacións encamiñadas a mellorar a nosa eficiencia operacional e que promovan a mellora continua da calidade de servizo aos nosos clientes.
  • As Persoas: Iniciativas e boas prácticas desenvolvidas para atender as expectativas dos nosos empregados. Desenvolvemento de actividades de formación, facilidades de acceso a colectivos específicos con dificultades de integración no mercado de traballo e medidas que contribúan á conciliación da vida familiar e profesional.
  • O Compromiso coa Comunidade: Accións que contribúan á consecución de obxectivos de carácter xeral en favor da Comunidade en distintos terreos, como: Actuacións encamiñadas á loita contra a pobreza, axudas que promovan a integración social de colectivos con dificultade, a difusión e mecenado cultural mediante o apoio a actividades culturais ou deportivas, ou accións de difusión e concienciación ambiental da Comunidade.