Uso de cookies

En ALSA utilizamos cookies, propias y de terceros, para mejorar su experiencia de usuario, mejorar nuestros servicios y para mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando o vuelve a acceder al portal de nuevo sin cambiar su configuración, consideraremos que acepta recibir cookies en esta página web. Le recordamos que puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento así como obtener más información de nuestra política de cookies.

Responsabilitat social corporativa

ALSA entén la Responsabilitat Social Corporativa com la integració per part de la nostra organització de les preocupacions socials i ambientals en les nostres operacions comercials i en les relacions amb els nostres interlocutors

Conscients que les qüestions relacionades amb la millora dels impactes socials i ambientals de la nostra activitat empresarial són cada vegada més importants, des de fa anys Alsa dóna suport a iniciatives socials d'índole diversa -culturals, científiques, esportives, benèfiques... - i desenvolupa les nostres pròpies accions de Responsabilitat Corporativa.

També promovem iniciatives culturals pròpies, com l¿edició periòdica de llibres de butxaca que es distribueixen entre els viatgers, o la convocatòria anual del concurs literari "Contes sobre rodes".

Les línies d'acció preferent en què Alsa desenvolupa els seus programes de Responsabilitat Corporativa són:

  • La Seguretat: totes aquelles actuacions encaminades a augmentar la seguretat de les nostres operacions per a viatgers i treballadors.
  • El Medi Ambient: la promoció de l'ús del transport públic i la gestió de les nostres activitats des d¿un punt de vista mediambientalment responsable. Les nostres actuacions en aquest camp van adreçades a: reduir progressivament els impactes mediambientals de la nostra activitat, la utilització d'energies i tecnologies netes que redueixin emissions, la implantació de sistemes de gestió mediambiental, l'ecoeficiència de les nostres operacions i la promoció de la sensibilització mediambiental.
  • L'Excel·lència Operativa: totes aquelles actuacions encaminades a millorar la nostra eficiència operacional i que promoguin la millora contínua de la qualitat de servei als nostres clients.
  • Les Persones: iniciatives i bones pràctiques desenvolupades per atendre les expectatives dels nostres treballadors. Desenvolupament d'activitats de formació, facilitats d'accés a col·lectius específics amb dificultats d'integració en el mercat de treball i mesures que contribueixin a la conciliació de la vida familiar i professional.
  • El Compromís amb la Comunitat: accions que contribueixin a la consecució d'objectius de caràcter general en favor de la Comunitat en diferents terrenys, com ara: actuacions adreçades a lluitar contra la pobresa, ajudes que promoguin la integració social de col·lectius amb dificultat, la difusió i mecenatge cultural mitjançant el suport a activitats culturals o esportives, o accions de difusió i conscienciació mediambiental de la Comunitat.