Ús de cookies

A ALSA utilitzem cookies, pròpies i de tercers, per millorar la vostra experiència d'usuari, millorar els nostres serveis i per mostrar-vos publicitat relacionada amb les vostres preferències mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant o torneu a accedir al portal de nou sense canviar la vostra configuració, considerarem que accepteu rebre cookies en aquesta pàgina web. Us recordem que podeu canviar la configuració de cookies del vostre navegador en qualsevol moment així com obtenir més informació de la nostra política de cookies.

Condicions de compra

1.- RESPONSABILITAT

La responsabilitat del transportista incumbeix a l'empresa que realitza efectivament el servei. L'empresa transportista no ha de respondre dels incompliments que no li siguin directament imputables, ni dels produïts per cas fortuït, força major, o per atendre exigències legals o administratives. De la mateixa manera, no es fa responsable de les pèrdues d'enllaç dels seus serveis amb altres transports, propis o aliens. En Línies Internacionals, la responsabilitat que pugui tenir lloc incumbeix a l'empresa que realitza el transport, d'acord amb les Lleis i Tribunals del seu país; és responsabilitat exclusiva del viatger anar proveït dels documents necessaris per al pas de frontera i realització del viatge.

2.- EQUIPATGES

El viatger té dret a transportar gratuïtament fins a 30 kg d'equipatge, excepte allò que es disposa específicament per a línies internacionals (25 kg). En cas facturar-lo, l'empresa ha de fer el lliurament del resguard corresponent.

En cas de pèrdua o deteriorament de l'equipatge que es transporta, és imprescindible efectuar-ne la reclamació immediatament a l'arribada, mostrant el bitllet i el resguard de facturació, si s'escau.
La responsabilitat del transportista està limitada (en serveis nacionals d'acord amb l'art. 23 Llei 16/1987, de 30 de juliol) i expressament a un màxim de 300 euros en serveis internacionals. El transportista no respon dels danys, pèrdues o avaries que sofreixin els paquets de mà o altres objectes no confiats a la seva custòdia.

2.1.- Condicions especials per al transport de bicicletes, planxes de neu o esquís
El transport de bicicletes, planxes de neu o esquís comporta un suplement, sobre el preu del bitllet, de 5 euros en els serveis de curt recorregut i de 10 euros en els serveis de llarg recorregut.
En els serveis internacionals, únicament es permet el transport de bicicletes en la línia Espanya-Marroc, però cal reservar i pagar-ne l'import prèviament.
Atesa la limitació de l'espai disponible, s'admeten un total de quatre unitats, entre bicicletes i planxes de neu, per cotxe (una per bitllet). Aquestes han de trobar-se en condicions de viatjar sense provocar danys a altres equipatges o paquets, i és obligatori que aquestes estiguin embalades en algun tipus de caixa o bossa preparada per al seu transport.
Podeu comprar el bitllet a la pàgina web juntament amb el transport de la bicicleta senyalant la casella disposada a aquest efecte al pas 3 del procés de compra. Els bitllets amb transport de bicicleta s'han de comprar d'un en un, i és impossible marcar aquesta casella si s'han seleccionat 2 places o més.
Si no hi ha espai per a més bicicletes en l'horari escollit, la casella de selecció de viatge amb bicicleta no estarà disponible.
Un cop adquirit el bitllet, el viatger s'ha de presentar a l'embarcament amb la bicicleta/planxa de neu, amb una antelació mínima de 15 minuts a la sortida.

2.2.- Condicions especials per al transport de mascotes en línies regulars nacionals.

La llei prohibeix el transport de qualsevol tipus d'animal, excepte gossos pigall, a l'habitacle dels viatgers.

De conformitat amb el que s'exposa, s'admet un màxim d'una (1) mascota per servei, que ha de viatjar a la bodega del vehicle. El transport es limita a animals de companyia petits, com ara gossos, gats, fures, aus (no de corral), etc., el pes dels quals no excedeixi de 10 kg.

L'animal ha de viatjar a la bodega sempre dins d'una gàbia, cistella de transport o un altre tipus d'element tancat i segur, proporcionat pel viatger. La gàbia o sistema de transport ha de disposar d'un fons impermeable que contingui els residus.

Amb caràcter general, el transport d'aquests animals es realitza sota la total responsabilitat del propietari, que ha de viatjar necessàriament en el mateix servei que l'animal.
El viatger s'ha de presentar a l'embarcament acompanyat de l'animal amb una antelació de 15 minuts, ha de col¿locar personalment l'animal a la gàbia i situar-la a l'autocar segons les indicacions del conductor.

L'animal ha d'estar en bones condicions físiques, higièniques i anímiques per al trasllat, i no és obligatori, tot i que es recomana, l'ús del morrió.

L'embarcament i desembarcament de l'animal també l'ha de realitzar el propietari, intentant que no hi hagi persones a prop per evitar circumstàncies incòmodes o perilloses que puguin afectar la resta dels viatgers.

El cost del transport és del 50% del preu del bitllet i s'abona com a suplement abans del viatge.

3. VENDA DE BITLLETS
L'empresa realitza la venda de bitllets, als punts o establiments habilitats a aquest efecte, on es poden obtenir els bitllets i sol·licitar els descomptes que s'escaiguin segons les condicions de la concessió. Per afavorir l'adquisició del bitllet es disposa, a més, de mitjans alternatius de venda, a través d'agències de viatges, Internet, telèfon, etc., en què les condicions són específiques per a cada mitjà.
A través de la web es poden adquirir la major part dels serveis realitzats per Alsa, encara que és possible que alguns dels trajectes no estiguin disponibles.

Per realitzar la compra a través d'Internet s'han de completar cadascun dels passos establerts a la web, la compra només es considera finalitzada un cop introduïdes les dades financeres i premut el botó 'Pagar', en aquest moment es produeix el càrrec corresponent a la targeta i s'emet el bitllet.

En trajectes Internacionals, només és possible l'adquisició de bitllets amb un mínim de 24 hores d'antelació abans de la data del viatge excepte els bitllets amb origen a Espanya, Portugal i Suïssa, on no hi ha antelació mínima de compra.

D'acord amb el nou Reial decret DES DEL DIA 01 DE FEBRER DE 2007 S'EMETRÀ BITLLET A TOTS ELS NENS, SENSE DISTINCIÓ D'EDAT.

El nombre de viatgers transportats no pot ser superior al de places autoritzades, la qual cosa significa que tots els menors computen a efectes de nombre de viatgers transportats (Reial decret 965/2006).

Un cop acabat el procés de compra, apareix una pantalla amb el bitllet, que us recomanem que imprimiu, si no us és possible, anoteu el número de bitllet o el localitzador de la transacció en un lloc segur, ja que és la vostra garantia per viatjar.

3.1 Procediment de transport de menors sense acompanyant

Els nens menors de 4 anys han de viatjar sempre acompanyats d'adults. No s'admet, en cap servei, menors de 4 anys sense la companyia d'un adult.

A partir dels 4 anys complerts, s'admet el transport de menors sense acompanyant en els serveis de transport regular d'ús general sota les condicions detallades en aquest document:

3.1.2. ALSA recomana als seus viatgers i assumeix la responsabilitat del transport de menors sense acompanyant quan es realitza en els serveis de classe (Supra+ o Premium), ja que aquesta mena de serveis disposen de personal auxiliar que pot supervisar que el viatge es desenvolupi amb normalitat fins al lloc de destí (Servei de Cangur).

3.1.3 En la resta de serveis, els nens amb edats compreses entre els 4 i els 12 anys només podran viatjar sense acompanyant si els pares o tutors expedeixen l'autorització corresponent perquè el menor pugui viatjar sol (sempre sota la responsabilitat del pare o tutor) i de conformitat amb les especificacions següents:

En embarcar, el menor, juntament amb el bitllet, ha de portar el Document d'Autorització signat pels seus pares o tutors i segellat per ALSA.

El Document d'Autorització, que es pot descarregar des d'aquesta secció (a continuació) o sol·licitar en qualsevol punt de venda, ha de ser emplenat i signat pels pares o tutors per duplicat abans del viatge, i s'han de lliurar les dues còpies en un punt de venda d'ALSA perquè les segellin. Aquests documents no tenen validesa sense el segell d'ALSA corresponent.

Existeixen dos tipus d'autoritzacions:

  • Autorització puntual de transport d'un menor (descarrega. Pdf 29Kb) quan el pare/tutor autoritza el transport del menor en un servei concret i puntual. Aquest document té validesa únicament per al servei esmentat.
  • Autorització temporal de transport d'un menor (descarrega. Pdf 30Kb), en el cas de menors que viatgin sols amb freqüència. Aquest document d'autorització té una validesa temporal d'un màxim d'un any, per a Origen-Destí específic.

En cas d'impossibilitat d'accedir a un punt de venda, informeu-vos a través del personal de conducció d'ALSA o en qualsevol dels nostres punts de venda i/o canals d'atenció i informació al públic.

3.1.4 En el cas de serveis de classe amb personal auxiliar (SUPRA+ o PREMIUM), els clients poden sol·licitar el Servei de Cangur per a nens majors de 4 anys que viatgin sense acompanyant. Si no sol·liciten aquest Servei, els nens entre 4 i 12 anys només poden viatjar sols si els pares/tutors expedeixen l'autorització per al transport del menor segons el que es disposa en la condició 3.1.3.

Requisits per al Servei de Cangur per a menors sense acompanyant en serveis Supra+ o Premium:

A causa de les característiques especials d'aquests viatgers, i per motius de seguretat, poden viatjar sense acompanyant sempre que compleixin inexcusablement els requisits següents:

  • Tenir entre 4 i 12 anys complerts.
  • Portar el bitllet juntament amb el duplicat del "Document de sol·licitud del Servei de Cangur" (descarrega. Pdf 31kb) degudament emplenat i signat pels pares/tutors i segellat per ALSA.
  • En el moment de l'embarcament, els pares/tutors que lliurin el menor en origen han d'identificar-se (DNI, passaport, NIE o carnet de conduir).
  • S'ha de mostrar un document identificatiu del menor (DNI, passaport, NIE, o, quan no se'n tingui, Llibre de Família o fotocòpia d'aquest).
  • Un cop al destí, els responsables de la recollida designats en el "Document de Sol·licitud del Servei de Cangur" també han d'identificar-se (DNI, passaport, NIE o permís de conduir).

El "Document de sol·licitud del servei de cangur", que es pot descarregar des d'aquesta secció (descarrega. Pdf 31kb) o sol·licitar en qualsevol punt de venda, ha de ser emplenat i signat pels pares o tutors per duplicat abans del viatge, i s'han de lliurar les dues còpies en un punt de venda d'ALSA perquè les segellin. Aquest document no té validesa sense el segell d'ALSA corresponent.

Per a més informació sobre operativa del Servei de Cangur abans o durant el viatge, en el procés d'embarcament, o en el moment de lliurament del menor i actuació davant de possibles incidències, dirigiu-vos a qualsevol dels nostres punts de venda i/o canals d'atenció i informació al públic.

Forma d'accés a l'autobús:

· En trajectes Nacionals: podeu accedir a l'autobús directament sense passar pel punt de venda, presentant-vos a l'embarcament 10 minuts abans de la sortida, mostreu al conductor el DNI o PASSAPORT juntament amb una d'aquestes opcions:

· El bitllet electrònic que heu imprès per la web.
· El localitzador o bitllet que heu apuntat durant la compra per la web.
· L'SMS amb les dades del bitllet.


· En trajectes Internacionals: podeu accedir a l'autobús directament, sense passar pel punt de venda, presentant al conductor el bitllet específic internacional emès per la pàgina web juntament amb el DNI o PASSAPORT, amb les condicions següents:

· El passatger s'ha de presentar com a mínim 2 hores abans de la sortida si la sortida es produeix fora d'Espanya i ha d'anunciar la seva presència al punt d'embarcament.
· Per a sortides internacionals des d'Espanya, el passatger s'ha de presentar com a mínim 30 minuts abans de la sortida al punt d'embarcament.
· La línia internacional Espanya-França-Suïssa-Polònia compta amb un transbordament a Barcelona, motiu pel qual el viatger s'ha de presentar almenys amb 36 hores d'antelació al punt de venda ALSA de l'origen del seu viatge per obtenir el bitllet gratuït fins a Barcelona.
· En trajectes internacionals, els menors de 16 anys han de viatjar acompanyats d'un adult legalment autoritzat. Els joves amb edats compreses entre 16 i 18 anys necessiten passaport i autorització policial per viatjar.

La utilització indeguda de la web per a usos fraudulents donarà lloc a les corresponents responsabilitats, si es demostra que s'ha obrat de mala fe, amb culpa o per negligència.

4. CAMPANYES I PROMOCIONS ESPECIALS

Les campanyes especials de promoció que programi l'empresa estan sotmeses a unes condicions particulars a disposició dels viatgers al punt de venda i a la web i que són d'aplicació al bitllet adquirit.

5. ANUL·LACIÓ DE BITLLETS

Per bitllets nacionals i internacionals:

L'anul·lació de bitllets només és possible si se sol·licita almenys dues hores abans de l'inici del servei i, per fer-ho, el viatger haurà de comparèixer als punts o establiments de venda de l'empresa. Els bitllets adquirits a través del servei d'informació i venda 902 422242 i la pàgina web www.alsa.es podran ser anul·lats pels mateixos canals a través dels quals s'han adquirit, sempre que els bitllets no hagin estat emesos.

En cas d'anul·lació, l'empresa retornarà al viatger l'import íntegre del bitllet si se sol·licita amb almenys 48 hores d'antelació a la sortida del servei. Si l'anul·lació és sol·licitada amb una antelació d'entre 48 i 24 hores, l'empresa retornarà l'import del bitllet, però en deduirà un 10%. En cas que l'anul·lació se sol·liciti amb menys de 24 hores d'antelació, la deducció aplicable serà del 20% de l'import del bitllet.

Els bitllets abonats amb targeta financera només es podran anul·lar amb la targeta amb què es va efectuar la compra.

Els bitllets adquirits mitjançant el sistema de pagament Paypal només es poden imprimir, canviar o anul·lar a través de la pàgina web d'ALSA. No es pot realitzar la impressió, canvi o anul·lació al punt de venda ni al servei d'atenció telefònica. Els bitllets per a trajectes internacionals adquirits mitjançant el sistema de pagament PayPal són els únics bitllets que es poden imprimir al punt de venda.

Si el viatger no es presenta al lloc i moment de la sortida, perdrà el viatge i no tindrà dret a canviar el bitllet o a rebre la devolució de l'import.

Si el viatger no es presenta al lloc i moment de la sortida, perdrà el viatge i no tindrà dret a canviar el bitllet o a rebre la devolució de l'import.

No s'apliquen despeses d'anul·lació als clients titulars de la targeta Bus Plus.

Els bitllets adquirits mitjançant el sistema de pagament Paypal només es poden cancel·lar a través de la pàgina web d'ALSA. No es pot, en cap cas, realitzar l'anul·lació al punt de venda ni al servei d'atenció telefònica.

En cas d'anul·lació del bitllet, no s'efectua la devolució del cost de gestió. Els bitllets emesos contra punts BUS Plus no admeten canvis ni anul·lació.

Les condicions de canvi i anul·lació estan subjectes al país d'origen del bitllet, i poden ser diferents de les existents a Espanya.

Per bitllets nacionals:

En cas de bitllets que hagin estat canviats prèviament, s'hi aplicarà un 20% de deducció de l'import quan se sol·liciti amb més de 48 hores d'antelació. Per a aquest tipus de bitllets, les despeses d'anul·lació seran del 30% quan se sol·liciti amb una antelació d'entre 48 i 24 hores i, d'un 40% del seu import, quan se sol·liciti amb menys de 24 hores d'antelació respecte a l'inici del servei.

6. CANVI DE BITLLETS

Per bitllets nacionals i internacionals:

El canvi de la data o hora del viatge només és possible si se sol·licita almenys dues hores abans de l'inici del servei i estarà condicionat a l'existència de places disponibles en la nova data o hora sol·licitada.

Els bitllets adquirits a través del servei d'informació i venda 902 422242 i la pàgina web www.alsa.es podran ser canviats pels mateixos canals a través dels quals s'han adquirit sempre que els bitllets no hagin estat emesos.

Els bitllets adquirits mitjançant el sistema de pagament Paypal només es poden imprimir, canviar o anul·lar a través de la pàgina web d'ALSA. No es pot realitzar la impressió, canvi o anul·lació al punt de venda ni al servei d'atenció telefònica. Els bitllets per a trajectes internacionals adquirits mitjançant el sistema de pagament PayPal són els únics bitllets que es poden imprimir al punt de venda.

Per bitllets nacionals:

S'admet, sense despeses, un sol canvi per bitllet quan se sol·liciti amb almenys 48 hores d'antelació a la data del servei. S'aplicarà un recàrrec addicional del 5% del preu del bitllet per a aquells canvis que se sol·licitin amb una antelació de 24 a 48 hores. En cas que el canvi se sol·liciti amb menys de 24 hores d'antelació, s'aplicarà un recàrrec del 10% sobre el preu del bitllet.

S'aplicarà un recàrrec del 20% en el segon i successius canvis de bitllets, quan se sol·licitin amb més de 24 hores d'antelació. En cas que aquests canvis se sol·licitin amb menys de 24 hores d'antelació, el recàrrec serà del 30% sobre el preu del bitllet.

Per bitllets internacionals:

Els canvis de bitllets internacionals no comporten recàrrec.

Les condicions de canvi i anul·lació estan subjectes al país d'origen del bitllet, i poden ser diferents de les existents a Espanya.

7. BITLLETS D'ANADA I TORNADA

Si al bitllet d'anada i tornada no figuren consignats el dia, l'hora, el seient i el vehicle relatius a la tornada, el viatger ha de presentar-se a la corresponent oficina de vendes de l'empresa amb la major antelació possible (8 dies si es tracta de línies internacionals), per confirmar la tornada, que està condicionada a l'existència de places disponibles a la data sol·licitada. La confirmació de la tornada no comporta cap despesa, excepte en serveis internacionals. La validesa del bitllet d'anada i tornada de Llarg Recorregut és de sis mesos des de la data d'emissió. En els serveis regionals la validesa dels bitllets d'anada i tornada s'estableix en 7 dies (a partir de la data de realització del trajecte d'anada). En els bitllets comprats per Internet la tornada es pot tancar directament a través de la pàgina web.

8.- SERVEIS DE REFORÇ

En els serveis nacionals i internacionals, l'Empresa es reserva la possibilitat de realitzar el servei mitjançant vehicles d'empreses col·laboradores quan les circumstancies així ho requereixin, i en particular, per fer front a intensificacions de trànsit.

9.- PROHIBICIÓ DE FUMAR

Queda absolutament prohibit fumar al vehicle (art. 6 R.D. 1293/1999).

10.- LLIBRE DE RECLAMACIONS

Un llibre de reclamacions està a disposició del viatger als llocs d'origen i destinació dels serveis nacionals.

11.- PREU DELS BITLLETS

L'import total dels bitllets comprats per Internet comprèn el preu del bitllet segons les tarifes vigents en la concessió, més IVA (10%), més la quantitat addicional expressada en concepte de cost de gestió a través d'aquest canal de venda. Tenint en compte que els bitllets d'anada i tornada es consideren un de sol, el càrrec de gestió s'aplica a cada bitllet a efectes d'aquest cost. En cas d'anul·lació del bitllet, no s'efectua la devolució del cost de gestió.

El càrrec de gestió no s'aplica als clients que utilitzen el número de targeta Bus Plus en comprar els bitllets per Internet.

12.- DESCOMPTES A LA WEB

La selecció d'un descompte implica l'aplicació d'aquest descompte a tots els passatgers. Si hi ha passatgers que no tenen dret a descompte o volen beneficiar-se d'un descompte diferent s'han de confeccionar els bitllets per separat.

Els únics descomptes disponibles en la compra per Internet són els de Família Nombrosa.

En les línies internacionals no hi ha descomptes de manera general i cal cenyir-se a les condicions específiques de cada servei internacional en cada moment.

És imprescindible per accedir a l'autobús la presentació al conductor de la documentació acreditativa que confereix el dret al descompte.

Els descomptes disponibles varien en funció de cada concessió o línia.

Les condicions d'anul·lació i canvi dels bitllets amb descompte són exactament les mateixes que per a la resta de bitllets tenint en compte que l'acumulació del descompte amb alguna promoció pot fer variar aquestes condicions. Us recordem que sempre heu de consultar i acceptar les condicions de la promoció abans d'adquirir el bitllet.

Per utilitzar aquest tipus de bitllet, és imprescindible que el viatger disposi del document vigent que acrediti que és el beneficiari d'aquest descompte. En el moment d'accedir a l'autobús, el viatger ha de mostrar el document esmentat al personal d'ALSA. En cas d'incomplir aquest requisit, el personal de conducció té l'obligació d'impedir la utilització del bitllet i en cap cas es pot abonar la diferència econòmica, per la qual cosa s'ha d'adquirir un altre bitllet complet si es vol viatjar.

Descomptes per Família Nombrosa

Hi ha 2 categories de Família Nombrosa:

· Família Nombrosa de Primera o general: Dóna dret a beneficiar-se d'un descompte del 20% en el bitllet.
· Família Nombrosa d'Honor o especial: Dóna dret a beneficiar-se d'un descompte del 50% en el bitllet.

Ambdós descomptes de Família Nombrosa són acumulables a qualsevol promoció o oferta aplicable per ALSA. També poden ser acumulables a altres tipus de descomptes compatibles.

Els descomptes de Família Nombrosa no són compatibles entre ells i només es poden acumular a una promoció o a un descompte a la vegada.

En el cas concret de les Famílies Nombroses s'ha de presentar el DNI o passaport juntament amb el llibre de Família Nombrosa o fotocòpia compulsada d'aquest. A més, cal que la data de vigència estigui actualitzada al moment d'accedir a l'autobús.

13.- TITULARITAT DEL BITLLET

Els bitllets adquirits per Internet són nominatius. Per a la seva utilització es requereix la comprovació del DNI o PASSAPORT del viatger i que aquesta dada correspongui amb el número de DNI o PASSAPORT reflectit al bitllet.

Als bitllets adquirits per Internet per a menors d'edat on falti el DNI, s'ha de reflectir el DNI de la persona que acompanya el menor, a l'apartat de la web reservat per fer-ho.

La no-correspondència de les dades necessàries suposa l'anul·lació automàtica del bitllet.

14.- MITJANS DE PAGAMENT

El pagament amb targeta financera de crèdit o dèbit (American Express, Visa, 4B, Maestro i Mastercard), PayPal i targeta Bus Plus moneder són els únics mitjans de pagament acceptats a www.alsa.es.

Les vendes realitzades a través de PayPal i amb targeta financera són comercialitzades per l'empresa Servicios del Principado S.A. (NIF: A33088220) i pertanyent al Grup ALSA.

15.- FACTURA

Si voleu factura dels vostres bitllets, podeu optar entre una d'aquestes opcions:

· Sol·liciteu la impressió dels bitllets al punt de venda i envieu-los via Postal a l'adreça: Servicio de Atención al cliente. C/ Miguel Fleta Nº 4 28037 Madrid (España)

. Indiqueu les dades necessàries del destinatari de la factura i l'adreça d'enviament de la factura.
· Utilitzeu el formulari disponible a la secció de contacte de la web.

16.- CONTACTE

Posem a la vostra disposició diverses alternatives de contacte davant de qualsevol necessitat de comunicació amb la nostra organització.

· Adreça Postal: Servicio de Atención al cliente. C/ Miguel Fleta Nº 4 28037 Madrid (España)


· Telèfons de Contacte:

- Informació i venda de bitllets: 902 42 22 42, actiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
- Atenció al client: 902 42 22 42. (8:00 h - 24:00 h)

· Formulari de contacte: Situat a l'apartat "Contacte" de la web.